Kultura apstrakcije | kulturpunkt

Vijesti Arhitektura i urbanizam

<

Kultura apstrakcije

Za hrvatsku izbornicu nastupa na 14. Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji 2014. godine ocjenjivački sud Ministarstva kulture izabrao je Karin Šerman.

  • A
  • +
  • -

Četrnaesta Međunarodna izložba arhitekture u Veneciji bit će održana 2014. godine pod ravnanjem umjetničkog direktora Rema Koolhaasa s temom Fundamentals / Absorbing Modernity: 1914-2014

Na natječaju Ministarstva kulture RH ocjenjivački sud u sastavu Dubravko Bačić, Vanja Ilić, Tomislav Pavelić (predsjednik), Sanja Šaban i Berislav Šipuš, za hrvatsku izbornicu nastupa na 14. Međunarodnoj izložbi arhitekture u Veneciji 2014. godine izabrao je Karin Šerman odnosno predloženu koncepciju naslovljenu Kultura apstrakcije: hrvatski arhitektonski modernizam 1914. - 2014. autorskog tima u sastavu Andrej Uchytil (voditelj), Zrinka Barišić Marenić, Melita Čavlović, Igor Ekštajn, Nataša Jakšić, Mojca Smode Cvitanović, Marina Smokvina i Karin Šerman.

"Kao jednu od programskih smjernica Koolhaas postavlja tezu da su nacionalni identitet i globalizam modernizma nespojivi. Karin Šerman s ostalim članovima autorskog tima kojeg vodi Andrej Uchytil postavlja protutezu, koju istodobno nude na raspravu Koolhaasu i bijenalskom istraživačkom nad-timu", stoji u obrazloženju ocjenjivačkog suda, "mišljenja smo da je pobjednički tim kompetentan napraviti sustavan i objektivan presjek kroz fundus hrvatske modernističke arhitekture, s kojim će se Hrvatska uključiti u radnu, istraživačku diskusiju o temi međuodnosa nacionalnog (arhitektonskog) identiteta i modernističke paradigme".

"Naš pristup - poznavajući Koolhaasov diskurs i habitus - uzima njegovu postavku prvenstveno kao teorijski izazov i provokaciju te upućuje protutezu da korpus hrvatske arhitekture 20. stoljeća dokazuje upravo suprotno, ili barem komplicira takvu jednostavnu postavku. Naš odgovor nastoji pokazati da arhitektonski modernizam, bez obzira na svoju eklatantnu autonomnost i transcendenciju, zapravo može biti duboko retoričan, uvjerljivo figuralan te da kao takav ujedno može biti i istinski nositelj kulturne memorije i konstruktivni stvaratelj nacionalnog i kulturnog identiteta. Osnovna ideja našeg postava stoga je da kroz prezentaciju ključnih djela hrvatske arhitekture iz zacrtanog perioda, od 1914 do 2014. - dakle, arhitekture koja se, na različite načine, kroz cijelo to razdoblje uglavnom oslanja na diskurs modernosti - iznese, elaborira i dokaže tu tezu", navela je u programskom tekstu Karin Šerman.

Izvor: MINK / Fotografija: Nate Robert

Objavio/la matija [at] kulturpunkt.hr 19.07.2013