Kultura kao kritička i demokratska praksa | kulturpunkt

Najave Predstavljanje

<

Kultura kao kritička i demokratska praksa

Hibrid između dizajnerske monografije, zbirke tekstova i tematske publikacije, knjiga daje kratak uvid u više od tri desetljeća djelovanja grafičkog dizajnera i publicista Dejana Kršića.

05.04.2017 , Zagreb - Galerija HDD
  • A
  • +
  • -

U srijedu, 5. travnja, u 19 sati u HDD-u održat će se predstavljanje knjige Art is not a Mirror, it is a Hammer autora Dejana Kršića i Marka Goluba u izdanju udruge WHW – Što, kako i za koga i Hrvatskog dizajnerskog društva. O knjizi će govoriti dizajnerica i predsjednica HDD-a Maša Milovac, članice kustoskog kolektiva WHW i urednice knjige Ivet Ćurlin, Ana Dević, Nataša Ilić i Sabina Sabolović, likovni kritičari i dizajneri Boris Greiner i Bojan Krištofić te sami autori.

Formalno hibrid između dizajnerske monografije, zbirke tekstova i tematske publikacije, ova knjiga na 180 stranica na hrvatskom i engleskom jeziku daje kratak uvid u više od tri desetljeća djelovanja grafičkog dizajnera i publicista Dejana Kršića, a sadrži ilustriranu kronologiju koja pokriva razdoblje od ranih osamdesetih do danas, tri teksta autora Marka Goluba koji iz različitih rakursa kontekstualiziraju njegov rad i rad kustoskog tima WHW, kao i izbor eseja samog Kršića na teme u rasponu od alternativne kulture do odnosa umjetnosti, politike i ideologije.

"Knjiga Art is not a Mirror, it is a Hammer predstavlja radove dizajnera i publicista Dejana Kršića koji trasiraju potencijale onoga što se prije posljednjeg zamaha privatizacije kulture i njezinog podvrgavanja menadžerskim parametrima "kvalitete" još zvalo "alternativnom" kulturom. Predstavljeni eseji bacaju svjetlo na mijene koje je shvaćanje kulture u Hrvatskoj prolazilo u razdoblju fantomske "tranzicije" od socijalizma k neupitnom kapitalizmu liberalne demokracije i slobodnog tržišta, u kojem je službena kultura bila shvaćena kao glavni motor (isključivo) identitetske nacionalne politike, preko razdoblja "normalizacije" u kojem protagonisti nezavisne izvaninstitucionalne kulturne scene postupno grade i osvajaju infrastrukturu koja omogućava sustavnije djelovanje kulturne prakse kao kritičkog, angažiranog i politiziranog djelovanja, do najnovijeg vala agresivnog vraćanja kulture u jasle konzervativnog nacionalnog projekta. 

Pitanja pozicioniranja i mogućnosti kulture kao kritičke i demokratske prakse dolaze do izražaja predstavljanjem više od tri desetljeća dizajnerske prakse Dejana Kršića, prakse koja strastveno afirmira slogan da se knjige može i treba vrednovati prema njihovim koricama, jer dizajn nije ambalaža ni marketinški trik nego sastavni dio kulturne produkcije koji stvara sadržaj u sinergiji s tekstom. Kršićevu dizajnersku putanju i strategije dizajnerske prakse koje se izgrađuju u relaciji s različitim kontekstima, kolektivima, suradnjama i medijima, te djelovanje kolektiva WHW i njihovu sinergiju u 2000-ima, opisuju i interpretiraju tekstovi Marka Goluba. Ova je publikacija tako prije svega priča o prošlosti i sadašnjosti višegodišnje političke, intelektualne i praktične suradnje Dejana Kršića i kustoskog kolektiva Što, kako i za koga/WHW, povijest ispričana kroz dizajn koji je komunicirao i interpretirao različite izložbene, diskurzivne i izdavačke projekte koji su nastojali etablirati kolektivnu praksu umjetničkog i kustoskog djelovanja u području delikatnog pregovora između zahtjeva za autonomijom umjetnosti i nužnosti njene intervencije u društvenu stvarnost", zapisale su u predgovoru kustosice WHW-a.

Dejan Kršić (Sarajevo, 1961) grafički je dizajner, publicist i prevoditelj. Izvanredni profesor na Odsjeku dizajna vizualnih komunikacija na UMAS-u u Splitu. Imao nekoliko samostalnih i grupnih izložbi, sudjelovao na nizu kolektivnih izložbi i video festivala. Grafički urednik u nizu novina i magazina [Polet, Quorum, Start, Danas…]. Prvenstveno se bavi grafičkim oblikovanjem za projekte u kulturi i na nezavisnoj kulturnoj/aktivističkoj sceni. Devedesetih godina jedan od pokretača i grafički urednik, a kasnije i glavni urednik dvotjednika/magazina Arkzin te izdavačkog projekta Biblioteke Bastard. Od 2000. kao član udruge za vizualnu kulturu Što, kako i za koga/WHW surađuje na izložbenim projektima te u realizaciji programa Galerije Nova. Autor teksta publikacije o Borisu Bućanu, dobitniku nagrade HDD-a za životno djelo [HDD, Zagreb 2006.] te monografije Mirko Ilić: strip / ilustracija / dizajn / multimedija [AGM/Profil, Zagreb 2008.; Mixer Books, Beograd 2011.; Print Books, F+W Inc, New York 2012.]. Autor koncepcije retrospektivne izložbe Mirka Ilića [Gliptoteka, Zagreb; MMSU, Rijeka, 2008.; Virovitica, Maribor, Tuzla, 2009.] i Fragmenti iz opusa Mihajla Arsovskog [HDD, Galerija SC, Zagreb 2008.]. Član kustoskog tima izložbe Socijalizam i modernost [MSU, Zagreb 2011.]. Dizajnerski radovi objavljeni su mu u stručnim magazinima Eye [UK], Print, AIGA journal, Step [SAD], Kak [Rusija]; i knjigama Two Colour Graphic [Rockport, 2004], .Glaser & Mirko Ilić: Design of Dissent [Rockport, 200.5], Rick Poynor: Designing Pornotopia: Travels in Visual Culture [Laurence King, 2006.], Mirko Ilić & Steven Heller: Anatomy of Design [Rockport, 2007.], Dea Vidović & Maroje Mrduljaš [eds], Dizajn i nezavisna kultura [Klubtura / UPI-2M PLUS / Kurziv, Zagreb 2010.]. Dobitnik Nagrade Hrvatskog dizajnerskog društva na izložbi 0708 [2008.], za najbolji dizajn vizualnih komunikacija u profesionalnoj kategoriji.

Objavio/la matija [at] kulturpunkt.hr 03.04.2017