Kulturna politika odozdo: Zakon o kulturnim centrima | kulturpunkt

Audio

Kulturna politika odozdo: Zakon o kulturnim centrima

Pripremila: Martina Kontošić

Na konferenciji o kulturnim centrima govorilo se o policy rješenjima problema s kojima se susreće kulturni sustav u pogledu infrastrukture.

  • A
  • +
  • -

Kulturni centri prostori su koji imaju potencijal razvijati se na načelima otvorenosti, inkluzivnosti, intermedijalnosti i interkulturalnosti. Jedan od uvjeta efikasnijeg rada kulturnih centara njihovo je umreženo djelovanje, međusobno i s novim kulturnim centrima. Pod novim kulturnim centrima razumijemo nezavisne kulturne centre i društveno-kulturne centre po modelu civilno-javnog partnerstva. Upravo društveno-kulturni centri koji izlaze iz često restriktivnih okvira upravljanja i programiranja prostora, predstavljaju iskorak u praksama unutar kulturnog sustava te otvaraju vrata njegovoj demokratizaciji. Uloga gradova je ključna za razvoj tih prostora, a podrška zakonodavca presudna.

Upravo se tim temama bavila konferencija Kulturni centri i demokratizacija kulturnog sustava održana u Novinarskom domu u Zagrebu, 23. studenog. Konferencija je održana u sklopu projekta Kulturna politika odozdo – Od dobrih praksi društveno-kulturnih centara do održivog okvira za sudioničko upravljanje koji Operacija grad provodi s partnerima od siječnja 2021. U sklopu projekta, uz različite istraživačke, edukativne, diskurzivne i promotivne aktivnosti, izrađena su dva dokumenta: Kodeks dobre prakse uspostave i funkcioniranja civilno-javnog partnerstva čiji je cilj donošenje smjernica za uspostavu takvih partnerstava, preporuka ustrojstva i upravljačkih procesa, te mjera koje osiguravaju transparentnost i etičnost rada, te Zakon o kulturnim centrima koji se odnosi na sve vrste centara za kulturu te na prostore kulturno-umjetničkog stvaralaštva i društveno-kulturnih djelatnosti koji nisu regulirani posebnim zakonima.

Konferenciju je otvorila panel rasprava pod nazivom Institucionalni i zakonodavni okvir kulturnog sustava: mogućnosti i perspektive koju je moderirala Željka Tonković, a o postojećim i mogućim policy rješenjima problema s kojima se susreće kulturni sustav u pogledu infrastrukture za kulturne i društvene djelatnosti govorili su Ana Žuvela, istraživačica i stručnjakinja u području kulturne politike, Davor Mišković, kulturni radnik i istraživač u području kulturnih politika, te Mirela Travar, kulturna radnica i predsjednica Mreže društveno-kulturnih centara DKC-HR. Poseban fokus panela bio je upravo na izrađenom Zakonu o kulturnim centrima.

Prijedlog Zakona nastao je iz težnje da se cijeli kulturni sustav i sva kulturna infrastrutura otvore za suradnje o kojima se prije nije razmišljalo i da konačno krenemo prema prepoznavanju mjesta za kulturni razvitak zajednice, bili to kulturni centri ili društveno-kulturni centri ili pak prostori kulturno-umjetničkog stvaralaštva koje vode organizacije civilnog društva u kulturi, zaključno je iznijela Mirela Travar. Davor Mišković smatra da kulturne ustanove treba otvoriti građanima i različitim oblicima njihova sudjelovanja jer se trenutno nalazimo u stitaciji da javna sfera praktički ne postoji. "Uloga kulture je da re-kreira javnu sferu izvan postojeće subjektivne javne sfere, a prisutna je potreba da upravo građani sudjeluju u kreiranju sfere interesa neke ustanove i posljedično da sudjeluju u upravljanju i programiranju kulturnih centara, a pogotovo društveno-kulturnih centara". Kulturni centri bi trebali biti utočišta za predstavnike svoje zajednice, smatra Ana Žuvela, i dodaje: "Kad govorimo o građanima, iz pozicije kulturnih ustanova treba postaviti fer odnos s njima, smanjiti razinu instrumentalizacije gdje građani postaju dio projeknih kućica u razvoju publike i umjesto toga postaviti pitanje što građani danas zaista žele".

 

Audio zapis je objavljen u sklopu projekta Kulturna politika odozdo – Od dobrih praksi društveno-kulturnih centara do održivog okvira za sudioničko upravljanje. Projekt je podržan sa € 149.940 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Sadržaj ovog zapisa isključiva je odgovornost udruge Kurziv.

Konferencija se održala u sklopu projekta Kulturna politika odozdo – Od dobrih praksi društveno-kulturnih centara do održivog okvira za sudioničko upravljanje koji je podržan sa € 149.940 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Nositelj projekta je Operacija grad (Zagreb), a partneri Savez udruga Klubtura (Zagreb), Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva (Zagreb), Platforma za društveni centar Čakovec (Čakovec), Savez udruga Kaoperativa (Karlovac), Platforma doma mladih (Split), Art radionica Lazareti (Dubrovnik), Savez udruga Rojc (Pula), Savez udruga Molekula (Rijeka) te Mreža društveno-kulturnih centara (Zagreb).

Objavio/la martina.kontosic [at] kulturpunkt.hr 04.12.2022