Kulturpunktova novinarska školica | kulturpunkt
Kratki opis: 

Kulturpunktova novinarska školica - Svijet umjetnosti edukacijski je program u sklopu kojeg mladi imaju priliku usvojiti temeljne vještine novinarskog zanata te ključna znanja o suvremenim kulturnim i umjetničkim praksama.

/Scroll down for English version/

Cilj ovog projekta je na razini razumijevanja, jezika, analize i informiranosti osposobiti buduće mlade autore za kvalitetno pisanje o području suvremene kulture te podići kvalitetu medijskog praćenja suvremenih umjetničkih praksi, čija je prisutnost u hrvatskim medijima često na nezadovoljavajućoj razini. Ova neformalna edukacija mladima omogućava razvoj vrijednosti i stavova te stjecanje znanja i vještina koja će im omogućiti lakše stjecanje radnih iskustava i bolju konkurentnost na tržištu rada. Program obuhvaća radionice u sklopu kojih polaznici usvajaju vještine novinarskog zanata, predavanja o različitim aspektima suvremene kulture i umjetnosti te praktičan rad u sklopu kojeg polaznici primjenjuju stečena znanja pisanjem i objavljivanjem članaka na portalu Kulturpunkt.hr (www.kulturpunkt.hr) koji ima ulogu svojevrsnog poligona za usavršavanje i stjecanje praktičnog iskustva.

Kulturpunktova novinarska školica je projekt koji udruga Kurziv provodi od 2009. i u kojem je dosada obrazovano više od 150 mladih ljudi. Mnogi od njih nastavili su surađivati s portalom Kulturpunkt.hr, ali i s drugim medijima. S obzirom na nedostatak ovakvog tipa sadržaja u sklopu formalnog obrazovanja kao i rijetkih mogućnosti stjecanja praktičnog iskustva u medijima, a što ovaj neformalni program obrazovanja pokušava dokinuti, iz godine u godinu intenzivno raste interes i sve je veći broj prijavljenih kandidata. Dosadašnja uspješna realizacija projekta, veliki broj polaznika, članaka koje su napisali i objavili na portalu Kulturpunkt.hr te mladih suradnika koji su se nastavili baviti novinarskom profesijom pokazuje važnost ovog projekta za lokalnu zajednicu i ukazuje na potrebu kontinuiranog ulaganja u održavanje i razvijajanje ovog kao i sličnih programa neformalne edukacije. Kulturpunktova novinarska školica besplatna je za sve polaznike te je trenutno jedini opsežniji program neformalnog obrazovanja na temu suvremene vizualne umjetnosti u gradu Zagrebu.

Kulturpunktova novinarska školica održava se u jesensko-zimskom ciklusu, a projekt podržavaju Ministarstvo kulture i medija RH te Grad Zagreb.
Detaljnjije informacije o programu pronađite ovdje, a za sva pitanja o prijavama kontaktirajte voditeljicu organizacije Matiju Mrakovčić, matija[at]kulturpunkt[dot]hr.


About Kulturpunkt.hr Journalistic school

Kulturpunkt’s Journalism School is an educational programme consisting of journalism skills training courses and lectures on theoretical and historical approaches to contemporary culture, arts and theory. 

The aim of the journalism school is to educate future young authors in writing, understanding and analysing subjects connected with contemporary visual culture and to raise the level and quality of media coverage of contemporary artistic practices whose presence in the mainstream Croatian media is often on an unsatisfactory level. Through this informal programme, young authors acquire new knowledge and skills that enable them the achievement of a better position in the labour market and a simpler way of gaining work experience. 

The programme involves: 

- Workshops in journalism skills
- Lectures on different aspects of contemporary visual arts
- Practical work that consists in writing and publishing articles on web portal Kulturpunkt.hr which serves as a training ground for the acquisition of practical knowledge and experience 

Kulturpunkt’s Journalism School is a project developed by non-profit organization Kurziv and since 2009 it has educated over 150 young authors many of which have continued cooperating with Kulturpunkt.hr, along with other portals. The lack of this type of content in the formal educational system and of oportunities for gaining practical experience in other media, result in continuous raise of the interest in the Journalism School with every new cycle. The success of the School accentuates its importance for the local media community and the continuing need for investing and developing this and other similar projects of informal education. 

Kulturpunkt’s Journalism School is free of charge for all participants and is currently the largest programme of informal education in contemporary art in Zagreb.

Projekt aktivan: 
Yes