Loše javno nasuprot privatnog | kulturpunkt

Vijesti Društvo

<

Loše javno nasuprot privatnog

Seminar o upravljanju zajedničkim dobrima, vodama i željeznicom, organiziraju Zelena akcija, Zelena Istra, Zeleni Osijek, Pravo na grad, Art radionica Lazareti i Multimedijalni institut.

Pripremila: Matija Mrakovčić

HŽ Split - Perković, FOTO: Istvan David

  • A
  • +
  • -

Kraj 2015. i početak 2016. u Hrvatskoj obilježili su predizborna kampanja i postizborni dogovori. Ključno za oba procesa bilo je naglašeno pozivanje na reforme pri čemu se reformski programi najzastupljenijih stranaka vezani uz upravljanje javnim tvrtkama razlikuju samo u širini privatizacije koja se zagovara kao dio reformskog paketa. U području ekonomije, polje političke debate odnosno polje razlikovanja između stranaka, često se svodi samo na odabir strateških poduzeća i onih od državnog interesa kao dopustivih iznimki od općeg pravila privatizacije. 

Zelena akcija s partnerima (Zelena Istra, Zeleni Osijek, Pravo na grad, Art radionica Lazareti i Multimedijalni institut) organizira seminar o upravljanju zajedničkim dobrima izvan nametnute i netočne dihotomije - loše javno upravljanje ili privatizacija. Fokus su seminara dvije aktualne teme upravljanja zajedničkim dobrima - vode i željeznice. Kroz izlaganja o trenutnom stanju u odabranim sektorima i usporedbu s drugim zemljama, cilj je seminara osnažiti sudionike za sudjelovanje u raspravi koja tu nametnutu dihotomiju nadilazi.

Upravljanje vodnim uslugama u procesu je velike reforme. Krajem 2015. godine održano je javno savjetovanje o Nacrtu Zakona o vodnim uslugama. U tom je nacrtu upravljanje vodnim uslugama vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda predviđeno isključivo kao djelatnost javnog sektora. Međutim, Nacrt nikad nije poslan u saborsku proceduru, a istovremeno se krenulo u izmjene Zakona o koncesijama čiji se jedan dio može protumačiti kao uklanjanje prepreka za privatizaciju odnosno koncesioniranje vodnih usluga.

S druge strane, pitanje politike željeznica uvijek je aktualna tema bez zaključka i jasnog smjera rješavanja nagomilanih problema. Željeznička je infrastruktura od svojih početaka neraskidivo povezana s gospodarskim i prostornim razvojem urbanih sredina, no uslijed razvoja prvenstveno cestovnog prometa i dugogodišnjeg izostanka ulaganja u razvoj i održavanje, željeznica drastično gubi ulogu razvojnog zamašnjaka. Ukupnost željezničke infrastrukture čini ju i dalje jednim od najvažnijih nacionalnih nekretninskih portfelja, a željeznica je i jedina učinkovita alternativa sve zagušenijem cestovnom prometu.

Iskustva zemalja koje su provele privatizaciju javnih usluga jasno pokazuju da privatizacija nije pružila željena ulaganja niti porast kvalitete usluge, već je dovela do rasta cijena i preusmjerila novac građana u profit korporacija. Nekritički se prihvaća teza o boljem privatnom upravljanju uz zanemarivanje širih društvenih koristi i posljedica koje su sa zajedničkim dobrima povezane.

Prijaviti se na seminar možete ispunjavanjem prijavnice te slanjem na adresu elektroničke pošte do 29. veljače. Seminar se održava 7. i 8. ožujka u Zagrebu. Sve troškove sudjelovanja na seminaru, smještaj, hranu i putne troškove, pokriva organizator. 


Objavio/la matija [at] kulturpunkt.hr 25.02.2016

VEZANE VIJESTI

Obrana zajedničkih dobara

Piše: Matija Mrakovčić
Natječaji za menadžment javnih poduzeća tek su minimum, potrebni su nam modeli njihove javne i društvene kontrole, poručila je platforma "Ne damo naše".

Voda jest ljudsko pravo

Piše: Matija Mrakovčić
Europski je parlament istaknuo važnost vode kao resursa koje treba isključiti iz svih budućih trgovinskih sporazuma ili onih o kojima EU trenutno pregovara.

S' Perkovića preko Knina

Piše: Mario Kikaš
Priča o HŽ-u je indikator općih političkih i upravljačkih principa koji na poduzeća iz javnog sektora ne gledaju kao na sredstva socijalne države za olakšavanje dnevne egzistencije građana.