Medij je simptom | kulturpunkt

Vijesti Teorija

<

Medij je simptom

Iz tiska je izašla knjiga Katarine Peović Vuković Mediji i kultura - ideologija medija nakon decentralizacije

Piše: Petra Novak
  • A
  • +
  • -

U nakladi Jesenski i Turk izašla je knjiga Katarine Peović Vuković Mediji i kultura - ideologija medija nakon decentralizacije u kojoj autorica kroz četiri originalne studije brani tezu kako “struktura medija ne utječe na društvenost, politiku, identitete, već je i sama izraz neke društvenosti, kulture“. Prva studija naslova Medij je simptom pokazuje kako su razmišljanja Marshalla McLuhana još uvijek nezaobilazna za razumijevanje suvremenih medijskih fenomena. Postoji li politika otpora nakon decentralizacije? ime je poglavlja koje nudi širi mediološki okvir za aktualne prijepore oko političnosti medija. Esej Tri novomedijska šoka u Hrvata analizira slučajeve nehotične pornografije i virtualnih premijera, nastalih, kako kaže autorica: “u društvenoj matrici koja sve buduće sanadere formatira na isti način” i čini lažne intervjue podjednako uvjerljivima kao i – valjda – prave. Zaključna studija Praktički realno: kompjutorske igre govori o medijskim igrama i otkriva njihovu sve manju “praktičnu“ razlučivost od posredovane stvarnosti.

“U preglednoj i jasno postavljenoj teorijskoj analizi Katarine Peović Vuković digitalna kultura nije tek predmet refleksije kao aktualna globalna pojava. Odnos između kulture u informacijskome dobu i artikulacije njezinih poruka u prostoru medijske produkcije i recepcije prelazi granice disciplina. Kada svijet postaje vladavina spektakla u znakovima medijske proizvodnje događaja, nastaje potreba za uvidom u tajnu ideologije koja stoji iza matrice društvenih perverzija moći. Ova knjiga nastoji biti odlučno na tom putu”, napisao je Žarko Paić.  

Katarina Peović Vuković viša je asistentica na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci gdje od 2005. godine predaje na kolegijima iz područja medijske teorije. Njena istraživanja pokrivaju područja novomedijske teorije s naglaskom na novomedijsku pismenost i pismenost kasnog doba tiska; filozofiju i sociologiju tehnologije, teorije hiperteksta, teorije kompjutorskih igara, cyberteorije, komunikacije i konstrukcije identiteta u virtualnom prostoru, autorskih prava i copylefta. Urednica je časopisa Libra Libera koji je posvećen književnoj i teorijskoj margini. Uređivala je emisiju Elektrosfera na Trećem programu Hrvatskog radija od 2008. do 2009. godine. Magistrirala je i doktorirala na Odsjeku za komparativnu književnost  Filozofskog  fakulteta u Zagrebu. Priredila je zbornik tekstova američkog teoretičara Hakima Beya Privremene autonomne zone i drugi tekstovi (Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2003). Radovi Katarine Peović Vuković nude pogled na oblikovanje društvenih subjektiviteta onkraj utopijskih projekata koji digitalno-mrežne medije zbog njihovih karakteristika smatraju generatorima društvenih promjena kao i njihovog antipoda u vidu defetističkih narativa koji tim istim medijima oduzimaju svaku mogućnost političnosti. 

Zanimljiv intervju s autoricom, koji je povodom izlaska knjige vodio naš Ante Jerić, možete pročitati ovdje

Objavio/la petra [at] kulturpunkt.hr 24.07.2012

VEZANE VIJESTI

Stvarnost je fikcija

Razgovarao: Ante Jerić
S Katarinom Peović Vuković razgovaramo o poimanju stvarnosti u digitalnom dobu, žanrovskom strukturiranju računalnih igara te problematici intelektualnog vlasništva u umrežnom svijetu.

Natječaj po mjeri

Grad Zagreb je objavio Javni natječaj za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama. Naravno, samo nekih.