Međunarodna kustoska radionica | kulturpunkt

Natječaji Rezidencijalni program

<

Međunarodna kustoska radionica

Otvorene su prijave za mlade kustose/ice na radionicu u Beogradu pod nazivom "Šta kustosiranje može / treba da bude?".

ROK: 30.04.2018

Otvorene su prijave na međunarodnu kustosku radionicu u Beogradu pod nazivom "Šta kustosiranje može / treba da bude?", koja se održava od 7. rujna do 7. prosinca 2018. godine.

Program radionice za mlade teži osigurati širok opseg znanja u okviru lokalnog i regionalnog konteksta kroz obimne prezentacije (otvorenog i zatvorenog tipa) gostujućih i domaćih kustosa, posjete umjetničkim ateljeima, vodećim javnim i privatnim institucijama, kolekcijama, kao i putem studijskih putovanja u regiji. Cilj projekta je da kustosku praksu pozicionira u specifičnom regionalnom i međunarodnom okviru, ali i da osigura teorijska i praktična znanja u vezi s osmišljavanjem izložbe i onim šta bi kustosiranje trebalo da bude.

Tokom tromjesečnog kursa međunarodni predavači će predstaviti različite tematske okvire kustoske prakse i pokušati problematizirati kako kustoske prakse oblikuju i utječu na razvijanje institucija i različitih institucionalnih modela. Supervizuelna – magazin za savremenu umetnost poslužit će kao platforma za Onlajn zbornik radionice (koji će se na kraju programa realizirati i u štampanoj formi), gde će polaznici kursa objavljivati svoje tekstove koji kritički obrađuju različita pitanja, pojave i događaje u vezi sa suvremenom umetničkom praksom, a koji su u vezi sa specifičnim programom i tematskim cjelinama kurikuluma. Prije završetka kursa polaznici će raditi na prijedlogu za grupnu izložbu i na idejnom rešenju prateće publikacije.

Prijave treba poslati kao jedan word ili pdf dokument na e-mail, a u opis je potrebno staviti Kustoska-radionica-Beograd. 

Rok za prijavu je 30. travanj.

Uvjete natječaja i ostale informacije potražite ovdje.

Objavio/la martina [at] kulturpunkt.hr 09.04.2018