Međunarodni festival digitalnih kultura PiXii | kulturpunkt

Natječaji Poziv na sudjelovanje

<

Međunarodni festival digitalnih kultura PiXii

Prijave su otvorene za projekte koji otkrivaju nove oblike pripovijedanja i nove načine zbližavanja dokumentarnog filma, kulture, gaminga i edukacije.

ROK: 07.04.2020

"PiXii ‒ Međunarodni festival digitalnih kultura" održava se u sklopu jednog od najvećih međunarodnih sajmova dokumentarnih projekata na svim platformama.

Svake godine festival predstavlja selekciju originalnih, sveprožimajućih i interaktivnih instalacija i uređaja s ciljem otkrivanja novih oblika pripovijedanja te novih načina prezentacije kulturnih, dokumentarnih i edukativnih sadržaja. Festival također potiče stvaranje muzejskih digitalnih instalacija i razvoj digitalnih kultura stavljajući naglasak na kreativne digitalne projekte usmjerene prema medijaciji, kulturnim aktivnostima i edukaciji.

Prijave su otvorene za projekte koji otkrivaju nove oblike pripovijedanja i nove načine zbližavanja dokumentarnog filma, kulture, gaminga i edukacije, a koji će predstavljati ovogodišnju službenu festivalsku selekciju.

Poziv za prijavu projekata namijenjen je talentima u području novih medija, producentima, scenografima, scenaristima audiovizualnih djela, grafičkim dizajnerima, 2D i 3D dizajnerima, programerima, inovativnim tehnološkim operatorima i studijima (VR, AR, sveprožimajući i interaktivni uređaji, mapiranje, analiza podataka).

Projekti moraju uključivati interaktivnu ili sveprožimajuću sastavnicu te upotrebljavati tehnološke alate kao što su virtualna stvarnost, proširena stvarnost, umjetna inteligencija, povezujući uređaji, prostorno oblikovanje zvuka, taktilna tehnologija, 3D (zvuk, slika) itd. Naglasak mora biti na korisniku i njegovu iskustvu, a projekt mora izazvati stimulaciju barem jednog osjetila.

U obzir dolaze svi oblici interaktivnih, sveprožimajućih i digitalnih iskustava iz područja kulture, baštine, turizma, obrazovanja i znanosti kojima je cilj razvoj kulturnih lokacija, povećanje interakcije između korisnika i sadržaja, povećanje razmjene znanja i poticanje dostupnosti kulture. Projekti moraju sadržavati alate za njihovu prilagodbu na francuski jezik (ako francuski nije jezik projekta), a prijave projekta moraju biti napisane na engleskom ili francuskom jeziku.

Prvi rok za prijavu je 26. ožujka 2020. dok je kasni rok 7. travnja 2020.

Više informacija i prijavnicu potražite ovjde.

Objavio/la ivana [at] kulturpunkt.hr 16.03.2020