Mikropolitike: Rad u kulturi i aktivizam | kulturpunkt

Najave Predavanje

<

Mikropolitike: Rad u kulturi i aktivizam

WIENWOCHE je pokrenut 2012. u Beču kao novi kulturni projekt na raskrižju umjetnosti, rada u kulturi i političkog aktivizma.

16.04.2014 , Zagreb - Galerija Nova

Dekomotiv, I Search Demokratie, WIENWOCHE 2013.

  • A
  • +
  • -

Migrant mainstreaming, pristup rubnih skupina kulturnom polju, emancipatorske društveno-političke kulturne prakse, intervencije u elitni pogon visoke kulture, otvorenost institucija migrantima, kritika paradigmi kao što je kreativnost, radni uvjeti kulturnih radnika/ica... Ove i slične teme su u središtu debata na kritičkoj kulturnoj sceni u Beču i drugdje. U okviru WIENWOCHE-a svake se godine dva tjedna održavaju aktivistički kulturni projekti, koji takve i druge debate uvode u javnu sferu. Na temelju svojih iskustava Petja Dimitrova i Can Gülcü, umjetnički voditelji projekta, otvoriti će raspravu o tome kako društveno-kritički sadržaji i zahtjevi društvenih pokreta, autonomnih inicijativa i/li umjetnika/ica u okviru kulturnih projekata mogu postati vidljivi i djelotvorni, a da ne budu kooptirani i estetizirani.

Petja Dimitrova živi u Beču, gdje kao umjetnica djeluje na sjecištu vizualne umjetnosti, političkog i participativnog rada u kulturi. Predaje na Akademiji likovnih umjetnosti u Beču, članica je upravnog odbora IG Bildende Kunst i mreže Kritičko istraživanje migracija i granični režimi. Su-urednica sljedećih knjiga: Skice o migraciji: postkolonijalna zaplitanja, antirasističke bauštele i Režimi. Kako se organizira dominacija i formalizira izraz. Članica je inicijative 1. mart – transnacionalni štrajk migranata/ica.

Can Gülcü živi u Beču. Predavao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Beču i na Karl-Franzens-Universität u Grazu. Njegova umjetnička praksa smješta se u međupodručje vizualne umjetnosti, političkog i participativnog rada u kulturi, a fokusira se na propitivanje društvenih, političkih i socijalnih odnosa moći. Su-autor knjige Beogradska Gazela – vodič u slam i član je inicijative 1. mart – transnacionalni štrajk migranata/ica.

Predavanje će se održati u srijedu, 16. travnja u 19 sati i dio je programa m i k r o p o l i t i k e  kojeg uređuje Vesna Vuković. Organizator programa je [BLOK] - Lokalna baza za osvježavanje kulture

Objavio/la vatroslav [at] kulturpunkt.hr 11.04.2014