Mladi: kulturne potrebe i kulturni kapital | kulturpunkt

Najave Tribina

<

Mladi: kulturne potrebe i kulturni kapital

Na tribini Kulturni potencijali Pule predstavit će se rezultati istraživanja o kulturnim potrebama i kulturnom kapitalu mladih u većim urbanim sredinama na jadranskoj obali.

12.10.2016 , Pula - Dnevni boravak DC-a Rojc
  • A
  • +
  • -

Tribina Kulturni potencijali Pule – usporedbe i perspektive (predstavljanje rezultata istraživanja o kulturnim potrebama i kulturnom kapitalu mladih u većim urbanim sredinama na jadranskoj obali) će se održati u Dnevnom boravku Društvenog centra Rojc, u srijedu, 12. listopada u 18 sati.

Dr. sc. Krešimir Krolo s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru na tribini će izložiti rezultate anketnog istraživanja o kulturnim potrebama i vrijednostima mladih u gradovima na jadranskoj obali. Anketiranje je provedeno na uzorku od 2650 učenika i učenica trećih i četvrtih razreda srednjih škola u šest velikih obalnih gradova: Pula, Rijeka, Zadar, Šibenik, Split i Dubrovnik. Istraživanje je za cilj imalo mapirati kulturne potrebe uspoređujući gradove i regije (Istra, Kvarner i Dalmacija) s obzirom na vrijednosne orijentacije mladih. Na predstavljanju će se prikazati rezultati istraživanja o učestalosti posjećivanja kulturnih sadržaja (kazališta, kina, koncertnih događanja i slično) u Puli, kao i usporedba s drugim gradovima. Također, govorit će se o povezanosti glazbenog ukusa i vrijednosnih orijentacija, razlikama među školama te o utjecaju roditelja po pitanju stvaranja navika kulturne potrošnje i kulturnih potreba. Namjera je rezultate staviti u kontekstualne i strukturne specifičnosti Pule u odnosu na druge gradove (raspoloživi prostori, ljudski resursi i kapaciteti civilne i kulturne scene) te općenitog zadovoljstva kulturnom ponudom grada.

U konačnici, krajnji cilj je kroz formu javne rasprave i na osnovu prikazanih podataka, naznačiti razvojne potencijale grada koji se mogu iskoristiti za osmišljavanje razvojnih strategija.

Objavio/la vatroslav [at] kulturpunkt.hr 07.10.2016