Mobilnost u EU | kulturpunkt

Natječaji Potpora

<

Mobilnost u EU

Na natječaj se mogu prijaviti neprofitne organizacije, javna tijela, međunarodne organizacije, sveučilišta, obrazovne ustanove, istraživački centri i profitna tijela.

ROK: 27.09.2019

Kreativna Europa raspisuje poziv za projektne prijedloge institucija za pružanje podrške programima mobilnosti za umjetnike i/ili kulturne radnike. Europska komisija ovim pozivom teži ojačati međunarodnu mobilnost umjetnika i kulturnih radnika koja nije dovoljno zastupljena dok mogućnosti financiranja takvih programa variraju na europskoj razini.

Cilj poziva je da umjetnici i kulturni radnici razviju i implementiraju vlastite individualne programe mobilnosti potpomognuti sredstvima Europske komisije kako bi iz takvih iskustava proizašle preporuke koje bi Europska komisija koristila u osmišljavanju zasebnog trajnog natječaja za mobilnost umjetnika i kulturnih radnika koji bi se provodio u sklopu programa Kreativne Europe 2021. – 2027.

U sklopu poziva postoje dvije mogućnosti financiranja: jedna u kojoj korisnik izravno dodjeljuje financijsku podršku umjetnicima i kulturnim radnicima i druga u kojoj korisnik sredstava pruža financijsku podršku domaćinskoj instituciji koja onda dalje distribuira podršku individualnim programima mobilnosti umjetnika i kulturnih radnika.

Na otvoreni poziv se mogu prijaviti neprofitne organizacije (privatne ili javne), javna tijela (državna, regionalna, lokalna), međunarodne organizacije, sveučilišta, obrazovne ustanove, istraživački centri i profitna tijela. Predviđeni proračun je 1,500,000.00 Eura, a dodjeljuju se dvije financijske podrške za projektne prijedloge koji mogu trajati do 16 mjeseci.

Sve uvjete za prijavu, prihvatljive aktivnosti i način prijave možete pronaći ovdje.

Rok za prijavu je 27. rujan u 17h.

Objavio/la hana [at] kulturpunkt.hr 12.07.2019