Nagrada za studentski rad | kulturpunkt

Natječaji Ostali

<

Nagrada za studentski rad

Centar za ženske studije raspisuje natječaj za najbolje studentske radove na temu ženske i rodne problematike.

ROK: 10.10.2019

Centar za ženske studije 12. godinu zaredom objavljuje Natječaj za dodjelu Nagrade za studentski rad na temu ženske i rodne problematike.

Pravo natjecanja za Nagradu imaju sve studentice i studenti preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, svih znanstvenih i umjetničkih područja. Prijavljen rad treba se tematski baviti ženskom i/ili rodnom problematikom. 

Na Natječaj studentice i studenti prijavljuju radove nastale u akademskoj godini 2018./2019. koje su kao sastavni dio studentskih obveza pozitivno ocijenili njihovi nastavnici/e odnosno mentori/ce na njihovim matičnim fakultetima. Za Nagradu se prijavljuje znanstveni, stručni ili umjetnički rad koji je nastao u pisanom ili izvedbenom obliku, uključujući seminarski ili završni rad. Rad koji se prijavljuje za Nagradu treba se tematski baviti ženskom ili rodnom problematikom, pokazati adekvatno znanje o sadržajima vezanima uz temu, odgovarajućoj metodologiji i poznavanje stručne literature. nastao kao rezultat rada jedne/jednog, a najviše tri studentice/studenta u suautorstvu, koji nije objavljen ili javno izveden.

Ako je riječ o radu u izvedbenom obliku, prijava na Natječaj mora sadržavati osvrt autorice/autora rada od najmanje 5 kartica u pisanom obliku uz dostavljenu prateću dokumentaciju. Prema opsegu, znanstveni rad koji se prijavljuje za Nagradu mora imati najmanje 15 kartica. Nagrada se sastoji od povelje i prigodnog dara, a dodjeljuju se tri nagrade.

Odluka o dodjeli Nagrade bit će objavljena u studenom 2019. godine na mrežnim stranicama Centra za ženske studije.

Na Natječaj za Nagradu studentice i studenti prijavljuju se u svoje ime, a prijavnu dokumentaciju čine:

- ispunjen prijavni obrazac

- ispunjena potvrda mentorice/mentora rada koji se prijavljuje na Natječaj 

- za pisane radove tekst rada; za radove u izvedbenom obliku snimka, fotografije, poveznice i slična prikladna dokumentacija, uz obavezan pisani osvrt na 5 kartica.

Cjelovitu prijavnu dokumentaciju potrebno je poslati putem maila.  

Rok za prijavu je 10. listopada.

Objavio/la hana [at] kulturpunkt.hr 19.06.2019