Nastavak rada | kulturpunkt

Vijesti Civilno društvo

<

Nastavak rada

Upravni odbor Zaklade "Kultura nova" povjerio je Dei Vidović drugi mandat na čelu te institucije.

Piše: Vatroslav Miloš

Na fotografiji: Dea Vidović

  • A
  • +
  • -

Nakon trećeg, ponovljenog natječaja za Upravni odbor Zaklade "Kultura nova", to je tijelo napokon imenovano 8. lipnja 2016. godine, i to u sastavu: Križana Brkić, Branko Mihanović, Dorotea Milas, Joško Ševo i Ksenija Zec. Zec je potom imenovana i predsjednicom Upravnog odbora i time su se stekli uvjeti za imenovanje ravnatelja temeljem provedenog javnog natječaja. 

Dea Vidović u svom je prvom mandatu, od 2012. do 2016. godine, "uspostavila kvalitetan i transparentan postupak dodjele bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti kao i dijalog sa svim korisnicima, pokrenula Zakladine razvojne programe i projekte, osigurala diversifikaciju financijskih resursa i rast proračuna te ostvarila povezivanje Zaklade sa srodnim europskim i međunarodnim organizacijama". Mišljenje je to Upravnog odbora Zaklade na čelu sa Ksenijom Zec koji joj je upravo potvrdio i drugi mandat, koji će poćeti teći od 1. listopada ove godine. 

Podsjećamo, Vidović je mandat istekao 30. travnja, a budući da do tada još uvijek nije bio izabran Upravni odbor, Zaklada "Kultura nova" našla se u svojevrsnoj pat-poziciji, no ovim je postupkom omogućen nastavak rada u punom kapacitetu. 

Zakladu "Kultura nova" osnovala je Republika Hrvatska posebnim zakonom usvojenim u Hrvatskom saboru 15. srpnja 2011. godine kao zakladu s osnovnom svrhom promicanja i razvoja civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti, a prema mišljenju novog Upravnog odbora, Vidović je "kandidatkinja koja u svojstvu upraviteljice Zaklade može osigurati kontinuitet rada u ostvarivanju njene temeljne svrhe".

Objavio/la vatroslav [at] kulturpunkt.hr 16.09.2016

VEZANE VIJESTI

Paraliza institucije

Piše: Matija Mrakovčić
Po treći put je raspisan natječaj za prijavu kandidata za članove Upravnog odbora Zaklade "Kultura nova".

Zabrinutost za fiskalnu stabilnost

Piše: Matija Mrakovčić
I posljednje je Ministarstvo nastavilo trend politike diskontinuiteta prema kulturi i prema medijima, pa se obećanje neke nove politike iz ove perspektive čini podosta neuvjerljivo.

Osvajanje prostora rada u kulturi i obrazovanju

Piše: Matija Mrakovčić
Zaklada "Kultura Nova" objavila je publikacije o uvjetima rada organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti te o obrazovanju u kulturnom sektoru.