Natječaj Ministarstva kulture za 2012. | kulturpunkt

Natječaji Potpora

<

Natječaj Ministarstva kulture za 2012.

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavilo je poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2012. godinu.

03.06.2011 - 20.07.2011
  • A
  • +
  • -
U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, akcije, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku.                   

Pravo podnošenja prijava na ovaj Poziv imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, građani i udruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

                                                                                                 

Prijave se podnose on-line na odgovarajućim obrascima (za svaki program posebna prijavnica i za svaku zemlju posebna prijavnica) koji su dostupni na internetskim stranicama Ministarstva kulture: www.min-kulture.hr/prijavnice. Prijavnice popunjene on-line predlagatelji trebaju dostaviti i u tiskanom obliku s obrazloženjem zahtjeva i svim prilozima na adresu: Ministarstvo kulture, Zagreb, Runjaninova 2, osim prijava za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara,  zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara te zaštite i očuvanja arheoloških dobara koje se dostavljaju na adresu nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture.

 

Opći i posebni kriteriji kulturnih vijeća za svaku djelatnost posebno objavljeni su na: www.min-kulture.hr/natjecaji u rubrici Kriteriji za vrednovanje programa.

 

Rok za podnošenje prijava je 20. srpnja 2011., a cjeloviti tekst poziva možete pročitati ovdje

 

 

    

Objavio/la janja [at] kulturpunkt.hr 03.06.2011