Natječaj za suradnika/cu programa podrške | kulturpunkt

Natječaji Ostali

<

Natječaj za suradnika/cu programa podrške

Zaklada Kultura nova objavila je natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu suradnika programa podrške.

ROK: 21.06.2019

Zaklada Kultura nova raspisuje Javni natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zakladi na radnom mjestu suradnika programa podrške.

Uvjeti za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zakladi na radnom mjestu suradnika programa podrške:

- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, odnosno viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, društvenoga, humanističkoga ili umjetničkoga smjera i/ili završen diplomski sveučilišni studij, odnosno visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima, društvenoga, humanističkoga ili umjetničkoga smjera

- kandidat/kinja je prijavljen u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

- kandidat/kinja nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Prijava mora sadržavati:

- motivacijsko pismo

- životopis (adresa, telefon, mobitel, e-adresa)

- presliku diplome ili uvjerenje o završenom studiju iz kojih je vidljiv najviši stečeni stupanj obrazovanja

- presliku potvrde evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o obveznom mirovinskom osiguranju - preslika potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciju nezaposlenih osoba

- presliku potpisanog Informiranog pristanka i suglasnosti za korištenje i obradu osobnih podataka čiji obrazac možete preuzeti i ispisati za potpisivanje ovdje.

O rezultatima Javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni putem e-pošte u roku od 15 dana od dana kada Hrvatski zavod za zapošljavanje odobri uključenje kandidata u Program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Opis poslova za koje se Polaznik stručno osposobljava za rad možete pronaći ovdje.

Prijave se dostavljaju isključivo putem maila, s naznakom: "Prijava kandidata za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa". Više detalja o natječaju nalazi se na stranicama Zaklade.

Rok za prijavu je 21. lipanj.

Objavio/la hana [at] kulturpunkt.hr 10.06.2019