Netransparentni procesi znače loše upravljanje | kulturpunkt

Netransparentni procesi znače loše upravljanje

Povodom naprasnog ponovnog otvaranja ESF natječaja "Umjetnost i kultura online", Savez udruga Klubtura otvorenim se pismom obratio ministrici kulture Nini Obuljen Koržinek.

Piše: Matija Mrakovčić

FOTO: Antisezona

  • A
  • +
  • -

Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Umjetnost i kultura online" otvoren je 18. svibnja kao otvoreni (trajni) poziv s rokom 31. prosinca 2020, odnosno do iscrpljenja financijske omotnice. Kolokvijalno se takav tip poziva naziva "najbrži prst" jer se prijave zaprimaju i uzimaju u obzir bez detaljne evaluacije njihove kvalitete, a nakon što se javi određeni broj prijavitelja odnosno dosegne neki postotak raspoloživih sredstava (u slučaju spomenutog poziva, 110%), Poziv se obustavlja do određenog datuma. 

"Umjetnost i kultura online" provodi se u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020, a usmjeren je na povećanje socijalne uključenosti osoba mlađih od 25 i starijih od 54 godine sudjelovanjem u kulturnim i umjetničkim aktivnostima putem interneta. Povod natječaju je okvir koronakrize u kojoj je većina kulturnih i umjetničkih događanja otkazana ili preseljena na internet, a natječaj je prema propozicijama zapravo identičan natječajima koje je Ministarstvo kulture već provodilo u sklopu prioritetne osi Socijalno uključivanjei najavilo njihovo ponovno raspisivanje - Umjetnost i kultura za mlade i Umjetnost i kultura +54. 

Kao što je istaknuto u pozivu za njihovu online inačicu, "novonastale okolnosti stoga zahtijevaju da se pripadnicima ranjivih skupina koje su najizloženije riziku od socijalne isključenosti osigura pristup umjetničkim i kulturnim aktivnostima koji je alternativan fizičkom, a upravo takav pristup omogućuju digitalne tehnologije. Dakako, njihova je primjena u području umjetnosti i kulture široko prisutna, a spremnost za intenzifikacijom digitalnih aktivnosti recentno su potvrdili brojni djelatnici u području umjetnosti i kulture u RH". Poziv se dakako nije referirao na izostanak alternative prebacivanju u online okruženje jer Ministarstvo kulture, kao najveći donator tih i takvih programa, ne predviđa mogućnost da se aktivnosti jednostavno, uslijed epidemije, ne održe. 

Poziv je Ministarstvo kulture 8. lipnja u 17 sati obustavilo do 20. kolovoza 2020. godine, uključujući cijeli taj dan, te istaknulo da svi projektni prijedlozi predani unutar tog razdoblja neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja. Također, potencijalnim prijaviteljima i zainteresiranim organizacijama otklonjena je mogućnost postavljanja pitanja o Pozivu tijekom obustave. 

I kao što je poziv obustavljen bez najave, na isti je način njegova obustava stavljena izvan snage 26. lipnja, tjedan dana prije izbora. Poziv je ponovno otvoren, a financijska sredstva povećana na 35 milijuna kuna "slijedom zaprimanja velikog broja projektnih prijedloga". Na takav je neočekivani i netransparentan potez Ministarstva i ministrice Nine Obuljen Koržinek reagirao Savez udruga Klubtura, savez organizacija aktivnih u polju nezavisne, izvaninstitucionalne i neprofitne kulturno-umjetničke djelatnosti s članstvom od 57 udruga i umjetničkih organizacija iz Hrvatske. 

"Iako pozdravljamo osiguravanje dodatne alokacije od 10 milijuna kuna za ovaj Poziv, zabrinuti smo zbog netransparentne i nedosljedne prakse raspisivanja, obustave i ponovnog pokretanja Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava. Također, izražavamo zabrinutost oko izostanka informacije o izvoru te alokacije, pogotovo u ovim nesigurnim vremenima za kulturnu i umjetničku produkciju", ističu organizacije u Otvorenim pismu.

Također, ističu da je praksa objave poziva po principu "najbržeg prsta" neprimjerena u kontekstu organizacije svakodnevnog rada, ostvarivanja suradnji i partnerstava te osmišljavanja i provedbe aktivnosti koje nesumnjivo imaju važan utjecaj na razvoj društva i dobrobit pripadnika ranjivih skupina. Kao što su organizacije civilnog društva već upozoravale na drugim natječajima, takav princip objave Poziva, bez pravodobne najave njegovih ključnih elemenata, utječe na kvalitetu projektnih prijava svih prijavitelja.

Takav je model dodjele sredstava medijski najjače odjeknuo 2018. kod natječaja "Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz IKT", koji je raspisalo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, a koji je obustavljen nakon 35 sekundi jer je iznos bespovratnih sredstva obrađenih prijava premašio 200 posto od ukupne alokacije poziva. To nije bio zadnji tako raspisan natječaj u kontekstu EU fondova, a posljednji slučaj blizak kulturnom polju odigrao se pri natječaju "Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice". Natječaj je raspisan krajem 2018, u ožujku 2019. obustavljen te se obustava produljivala gotovo deset puta do isteka roka, 31. prosinca 2019. Prva je Odluka o financiranju donesena tek 25. svibnja 2020.

Kao što ističu iz Saveza, takav model u kontekstu kulturnog polja dovodi u nejednak položaj organizacije nezavisne kulture u odnosu na javne ustanove i veće organizacije, jer ovakav princip objave podrazumijeva velike administrativne kapacitete za ad hoc reakciju koje većina organizacija nezavisne kulture nema, čime se nesrazmjerno troši njihove već oslabljene resurse. Iako u konkretnom slučaju natječaja "Umjetnost i kultura online" javne ustanove mogu biti samo partneri organizacijama civilnog društva, nesumnjivo je da su i u tom svojstvu njihovi kapaciteti od velike pomoći organizacijama.

"Nadalje, ovakva praksa otvara sumnje u netransparentnost procesa objave informacija ključnih za prijavu na natječaj dovodeći organizacije nezavisne kulture u neravnopravan položaj u odnosu na druge prijavitelje. Ponovno otvaranje Poziva samo dva tjedna nakon što je isti obustavljen te gotovo dva mjeseca prije nego što je najavljen ostavlja dojam u najmanju ruku konfuzije i neplanskog upravljanja sredstvima. Konačno, ovakav primjer iznenadne obustave te ponovne objave Poziva bez adekvatne najave predstavlja svojevrstan presedan i u kontekstu EU fondova i u kontekstu financiranja projekata u kulturi te ukazuje na loše upravljanje sustavom što utječe na daljnje urušavanje povjerenja između organizacija i tijela državne uprave", ističu organizacije.

U skladu s navedenim, Savez apelira da Ministarstvo kulture RH ne provodi Pozive za dodjelu bespovratnih sredstava po principu "najbržeg prsta", te, ako se to nikako ne može izbjeći, da u slučaju takvog poziva osigura rok od minimalno 30 dana od objave ključnih elemenata Poziva do njegove objave kako bi se osigurale kvalitetne i konkurentne prijave organizacija civilnoga društva u kulturi. 

 

Ovaj članak objavljen je u sklopu projekta Obrisi zamišljenog zajedništva koji je sufinanciran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Objavio/la matija [at] kulturpunkt.hr 27.06.2020

VEZANE VIJESTI

Na sve tanjim marginama

Razgovarala: Matija Mrakovčić
Mjesec dana nakon što je Savez udruga Clubture uputio Ministarstvu prijedloge mjera vezanih uz saniranje posljedica epidemije na organizacije u kulturi, odgovora i dalje nema.

Kupovanje unaprijed izgubljenog vremena

Piše: Luka Ostojić
Pozamašni iznosi koji se kulturi dodjeljuju putem natječaja financiranih iz Europskog socijalnog fonda prikrivaju činjenicu da okviri natječaja ne omogućuju dugoročnu stabilnost udruga.

Demistificirana stručnost

Piše: Lujo Parežanin
Iako se ministrica Obuljen Koržinek javno hvali natječajima financiranim iz Europskog socijalnog fonda, Ministarstvo kulture pokazuje se kao nepouzdan provoditelj.