Ništa bez žena | kulturpunkt

Najave Tribina

<

Ništa bez žena

Inicijativa za feministički Filozofski organizira tribinu Oktobarska revolucija iz rodne perspektive na kojoj govore Ankica Čakardić, Mia Gonan i Andrea Anđelinić.

08.12.2017 , Zagreb - Filozofski fakultet

FOTO: Oktobarska revolucija iz rodne perspektive / Facebook

  • A
  • +
  • -

Inicijativa za feministički Filozofski 8. prosinca u 19 sati u Dvorani 1 Filozofskog fakulteta organizira tribinu Oktobarska revolucija iz rodne perspektive. Na tribini govore prof. Ankica Čakardić, Mia Gonan i Andrea Anđelinić, a njihov razgovor moderira Ante Andabak.

Andrea Anđelinić drži predavanje Žene i Oktobar. Cilj ovog izlaganja dati je sažet i jezgrovit pregled uloge i pozicije žena u kontekstu Oktobarske revolucije i situacije u Sovjetskom Savezu koja je uslijedila. Okosnicu izlaganja činit članak The women of 1917. Megan Trudell, objavljen u časopisu Jacobin, u kojemu se ocrtava jezgra povijesnoga aspekta položaja žena, ponajprije radnica, unutar Revolucije. 

Izlaganje Mie Gonan fokusira se na kritiku Oktobarske revolucije iz perspektive koja za dokidanje kapitalizma, a s njime i opresije žena i LGBTIQ+ osoba, smatra nužnim radikalno mijenjanje samog procesa proizvodnje. Nadovezujući se na kritike koje su se javljale nakon revolucije, od strane Lava Trockog i Aleksandre Kollontai, u vezi postepenog napuštanja ženskog pitanja i rada na dokidanju obitelji, u izlaganju će biti naglašeno zašto je nedovoljno fokusirati se na promjenu "privatne" sfere istovremeno zadržavajući i poboljšavajući kapitalistički način proizvodnje. Iz rodne perspektive, kao i iz perspektive koja dokidanje apstraktnog rada, forme vrijednosti i robne proizvodnje smatra nužnima, kritizirat se pozicija prema kojoj kapitalizam u nekoj fazi može biti oslobađajući, odnosno pozicija prema kojoj "produktivni" rad može osloboditi žene od "neproduktivnog" kućanskog rada.

Izlaganje Ankice Čakardić Priča o Ruskoj revoluciji: Ništa bez žena, pokušava ukazati na izrazito važnu ulogu žena, u prvom redu proleterki i boljševikinja u pokretanju Oktobarske revolucije. Uzimajući dostupni historijski i empirijski kontekst u obzir, predložena tema gradi se uz napomenu da je Ruska revolucija bila nužni ishod brojnih ženskih februarskih štrajkova (u sferi produkcije i reprodukcije) i Međunarodnog dana žena organiziranih u Petrogradu, mahom u četvrti Vyborg, 1917. 

Opširnije informacije o izlaganjima potražite ovdje. 

Nakon tribine druženje se nastavlja u prostoru KSFF-a. 

Objavio/la martina [at] kulturpunkt.hr 06.12.2017