Nova platforma za kulturu | kulturpunkt

Vijesti Kulturne politike

<

Nova platforma za kulturu

Platforma HOTopics zamišljena je kao jedan je od instrumenata za daljnje istraživanje demokratskih potencijala digitalnog doba te vrućih tema kulturnih politika. 

Inicijativa Vijeća Europe CultureWatchEurope, pokrenula je novi internetski forum za demokraciju u kulturi. Platforma je razvijena u suradnji sa stručnjacima koji su radili na priručniku europskih kulturnih politika Compendium te Udruženjem europskih istraživača u kulturi (ECURES).

Za sada tek u početnoj fazi, platforma HOTopics je zamišljena kao portal na kojem će korisnici moći diskutirati o aktualnim i budućim pitanjima politika i problema iz europske perspektive ili u vezi s pojedinim europskim zemljama. Participativni pristup ove platforme omogućuje direktnu razmjenu među stručnjacima iz područja kulture i civilnog društva te vladinih predstavnika u cilju poboljšanja pristupa informacija i iskustva pri kreiranju kulturnih politika. Korisnicima platforme omogućeno je objavljivanje mišljenja u obliku tematskih članaka, komentiranje, predlaganje “vrućih tema” za diskusiju te analiziranje tema objavljenih na Compendiumu

Kako je istaknuto na stranicama, Vijeće Europe i njegovi partneri žele biti upućeni u procese u kulturi koji utječu na demokraciju i načine kako građani u njima sudjeluju. Stoga je ova platforma za orijentaciju, diskusiju i druge oblike interakcije shvaćena i kao jedan od instrumenata za daljnje istraživanje aktualnog razvoja demokratskih potencijala digitalnog doba. S vremenom na stranicama platforme HOTopics bit će ponuđeni pregledi tema iz kulture, kulturne baštine i medija u Europi.

Izvor: HOTopics

 
Objavio/la petra [at] kulturpunkt.hr 18.10.2012