Nova regionalna dijaloška platforma | kulturpunkt

Vijesti Vizualne umjetnosti

<

Nova regionalna dijaloška platforma

Pri zagrebačkom Institutu za povijest umjetnosti osnovan je Regionalni centar za umjetnost, kulturu i nove medije.

  • A
  • +
  • -

Regionalni centar za umjetnost, kulturu i nove medije pri Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu nedavno je osnovan kao nekomercijalna udruga za znanost, kulturu i obrazovanje. Njegov je rad usmjeren jačanju komunikacije, suradnje i razmjene među regionalnim povjesničarima, teoretičarima i kritičarima umjetnosti, kulture i ostalih humanističkih disciplina. Namjera je Centra poticanje istraživačkih, obrazovnih i izdavačkih projekata koji bi, u suradnji sa srodnim istraživačkim, obrazovnim i kulturnim institucijama, nevladinim organizacijama, i privatnim fondacijama, a uz pomoć EU fondova, doprinijeli većoj vidljivosti povijesti umjetnosti, kulturalnih studija, studija vizualne kulture i drugih humanističkih disciplina jugoistočne Europe unutar europske akademske zajednice.

Razlozi osnivanja Centra opisani su na njegovim mrežnim stranicama: ''Historijske, političke i ekonomske okolnosti tijekom protekla dva desetljeća snažno su utjecale na kvalitetu i intenzitet komunikacije među znanstvenicima i kulturnim radnicima jugoistočne Europe, narušavajući već uhodane modele znanstvene razmjene te rezultirajući svojevrsnom izolacijom i zatvaranjem u okvire nacionalnih kultura. Usprkos mnoštvu problema od zajedničkoga interesa, broj zajedničkih, suradničkih projekata unutar Regije vrlo je skroman. Moglo bi se ustvrditi kako smo puno bolje informirani o zbivanjima na zapadnoeuropskoj i američkoj akademskoj sceni, negoli o radu kolega u našem najbližem susjedstvu. Analizom situacije u Hrvatskoj, uočili smo veliko zanimanje znanstvene zajednice i šire javnosti za suvremene umjetničke i kulturne fenomene, kao i za drugačija objašnjenja umjetnosti i kulture ranijih razdoblja. Uvjereni kako je takva, nova objašnjenja vrlo teško dati ukoliko predmetu naših pročavanja ne pristupimo iz perspektive kulturalnih i historijskih iskustava što ih dijelimo s našim susjedima, zaključili smo da je opravdano i nužno osnovati organizaciju, koja će nam poslužiti kao platforma za pokretanje interdisciplinarnog, interkulturalnoga dijaloga s znanstvenicima iz ostalih zemalja Regije''.

U većini zemalja jugoistočne Europe ulaganja u humanističke znanosti i kulturu vrlo su skromna, a izravna posljedica takve znanstvene i kulturne politike jest slaba vidljivost rezultata istraživanja u poljima povijesti umjetnosti, kulturalnih studija i studija vizualne kulture na međunarodnoj akademskoj sceni. Nedostatak novca ''ne prisiljava nas samo na istraživanje vrlo ograničene količine komparativne građe, nego i na objavljivanje knjiga i studija na našim "malim" jezicima, što rad i umjetničku građu koju želimo afirmirati čini uglavnom nedostupnom kolegama iz ostalih europskih sredina'', navodi se u opisu projekta, te ''u tom smislu pozivamo sve kolege iz Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Kosova, Bugarske, Rumunjske, Albanije, Grčke, Turske, Austrije, Mađarske, Slovačke, Italije i Hrvatske, kao i iz ostalih europskih zemalja, koji se bave umjetnošću i kulturom jugoistočne Europe da nam pošalju podatke o svojim trenutačnim projektima, istraživačkim interesima, potrebama za partnerima, planovima, idejama i svim ostalim aktivnostima, koje bi mogle zanimati širu regionalnu akademsku zajednicu naše Regije''.

Regionalnim centrom za umjetnost, kulturu i nove medije upravlja Vijeće sastavljeno od istraživača Instituta. To su Ljiljana Kolešnik, Mirjana Braun, Petar Prelog, Sandra Križić Roban i Irena Kraševac. Radu Centra pomoći će i ustrojavanje međunarodnog Regionalnog stručnog savjeta, kojega će činiti stručnjaci iz zemalja Regije. Osim savjetodavne funkcije, članovi Savjeta odobravaju program rada Centra, promoviraju ga u svojoj sredini, te jačaju komunikaciju između lokalne akademske zajednice i ostalih znanstvenika iz Regije.

Izvor: IPU

Objavio/la matija [at] kulturpunkt.hr 07.01.2013