Nove mogućnosti grada | kulturpunkt

Vijesti Vizualne umjetnosti

<

Nove mogućnosti grada

Nakon srpanjske pretpremijere u Splitu, izložba City | Data | Future – Interakcije u hibridnom urbanom prostoru seli u Veneciju.

Suvremeni gradovi ubrzano postaju hibridi fizičkog okoliša i digitalne sfere podataka. Nazivamo ih "Pametnim, Cyber, Hibridnim, Inteligentnim, Medijiranim, Plug-in, Osjećajućim ili Sveprisutnim". Hibridni grad neprestano će dobivati nove mogućnosti, kapacitete prikupljanja i generiranja podataka. Stoga je izazov dizajnerske prakse, dati smisao i značaj tim podacima, te ih učiniti transparentnim i upotrebljivim građanima gradova budućnosti.

Što će se dogoditi ako ova sveprisutna tehnologija postane dominanta? Hoće li se promijeniti naš odnos prema gradu? Ovaj kontekst otvara nove rasprave o transparentnosti, vlasništvu, granicama, sigurnosti, kontroli, privatnosti i drugim temama. Izloženi projekti, nastali kroz kritičku dizajnersku praksu, predstavljaju dizajn fikcija koji spekulira o mogućim budućim scenarijima, koje mi, kao građani takvih gradova, možemo očekivati.

Izložba, producirana u sklopu projekta UrbanIxD, otvara se 24. rujna u prostorima Telecom Italia Future Centre u Veneciji i prezentira ukupno devet radova, od toga je pet radova realizirano na ljetnoj školi UrbanIxD-a održanoj na Sveučilištu u Splitu 2013. godine, dva rada su kurirana samo za potrebe izložbe, a dva rada su namjenski producirane za ovu izložbu.

Aurora prikazuje grad budućnosti temeljen na novoj karmičkoj ekonomiji. O odnosu stanovnika prema podacima koje hibridni grad prikuplja, spekulira projekt Aural Fixation. CUBA scenarij propituje nove ekonomije, temeljene na optimizaciji uporabe javnog prostora grada. Što bi se moglo dogoditi u budućnosti s našim podacima spremljenim u cloudu, kroz digitalnu arheologiju spekulira dizajnerska fikcija Future Cloud. MOMI prikazuje moguće scenarije hakiranja grada iz pozicije grassroots pokreta. Chupan Chupai govori o dječjoj igri kojom se, kroz hakiranje grada, otkrivaju skriveni i zaboravljeni prostori hibridnog grada istočnog svijeta. Blackspot propituje položaj pojedinca u umrežnom gradu bliske budućnosti, u potrazi za skrivenim kutkom privatnosti. Eutropia propituje nove ekonomske i utopijske društvene sustave blagostanja temeljenje na trgovini osobnim podacima građana. Interaktivna instalacija Betacity postavlja pitanje da li je moguće zadržati anonimnost u gradu koji konstantno sakuplja informacije o svojim građanima.

Nakon Splita i Venecije, gdje će izložbu biti moguće razgledati do 7. listopada, za sada je planirano putovanje izložbe u Rijeku, Aarhus, Copenhagen, Ljubljanu, Zagreb i Glasgow.

Izvor: DVK

Objavio/la vatroslav [at] kulturpunkt.hr 18.09.2014