Novi članovi HUIU-a | kulturpunkt

Natječaji Ostali

<

Novi članovi HUIU-a

Za članstvo se može prijaviti svaki državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji se u javnosti potvrdio stvaralaštvom na području primijenjenih umjetnosti.

ROK: 15.02.2021
  • A
  • +
  • -

Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika – HUIU raspisalo je natječaj za prijem novih članova. 

Članom HUIU-a može postati svaki državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji se u javnosti potvrdio stvaralaštvom na području primijenjenih umjetnosti, uz posebne stručno-tehničke i opće uvjete koje propisuje svako područje djelovanja HUIU-a.

Kandidati su dužni za prijam u članstvo HUIU-a podnijeti ispunjenu prijavnicu, kojoj trebaju priložiti dokumentaciju o javnom umjetničkom djelovanju, te dostaviti radove i ostale priloge koje propisuju pojedina područja djelovanja HUIU-a. Također, sve kandidatkinje i kandidati moraju dostaviti i potvrdu o uplati kotizacije za troškove organiziranja Natječaja u iznosu od 100 kn. Kotizacija se uplaćuje na žiro račun HUIU-a: IBAN: HR8623600001102457560 i ne vraća se.

Kandidati i kandidatkinje moraju imati završeni fakultet odgovarajućeg smjera, prvostupanjsku diplomu ili diplomu odgovarajućeg smjera, srednju školu likovnog usmjerenja i najmanje dvije godine javnog umjetničkog djelovanja ili najmanje tri godina javnog umjetničkog djelovanja za one koji/e ne udovoljavaju navedenim obrazovnim kriterijima.

Kandidati također moraju ispuniti 100% tehničkih kriterija u primarnom području djelovanja i 50% kriterija u nekom od drugih područjima djelovanja.

Dokumentacija potrebna za prijavu obuhvaća ispunjenu i potpisanu prijavnicu, opširnu stručnu biografiju, dokaz o državljanstvu (presliku osobnog dokumenta), dokumentaciju o obrazovanju, (preslika), umjetničke mape i dokaze o umjetničkom djelovanju te dokaz o plaćenoj kotizaciji.

Prijavnicu zajedno s potrebnom dokumentacijom i radovima moguće je dostaviti putem maila ili wetransferom na adresu huiu@huiu.hr s napomenom "Natječaj za prijem u HUIU".

Natječaj je otvoren do 15. veljače

Detaljnije informacije dostupne su na stranici Udruženja.

Objavio/la lujo [at] kulturpunkt.hr 11.01.2021