Novi prostori govora | kulturpunkt
Kratki opis: 

"Novi prostori govora" zagovaračka su platforma čiji je cilj uspostaviti kontinuiranu i dvosmjernu komunikaciju s Gradom Zagrebom te dovesti do podizanja svijesti o važnosti stvaranja medijske strategije.

Nakon poticanja stvaranja medijske strategije cilj je ove platforme potaknuti proces uspostavljanja mehanizma sustavne podrške medijskim sadržajima od javnog interesa. Zagovaračke aktivnosti odvijaju se u online i offline prostoru, a podijeljene su u tri grupe. Prvu grupu čini izravna komunikacija s gradskim vlastima, drugu tribine i radni sastanci partnera, a treću intervencije u online prostoru. Kroz različite aktivnosti platforma će detektirati najbolje puteve ka ostvarenju navedenog cilja, propitivati poziciju, ulogu i smjernice za razvoj medija za koje je trenutno uvriježen naziv "neprofitni mediji" unutar medijske strategije na lokalnoj razini, dok će u online prostoru, tekstovima i video prilozima potaknuti raspravu o pitanjima i važnosti medija.

Članice platforme: Udruga za razvoj kultura Kulturtreger, Centar za dramsku umjetnost - CDU, Kzona, Fantastično dobra institucija Fade In, N mreža.

Projekt aktivan: 
No