Nužna podrška | kulturpunkt

Vijesti Civilno društvo

<

Nužna podrška

Zainteresirani ste za temu ljudskih prava, ali ne znate odakle početi? Imate sjajnu ideju za lokalnu priču, ali vaš projektni prijedlog nije prošao na natječaju za udruge?

Pripremio: Vatroslav Miloš

FOTO: University of Essex

Projekt "Lokalne priče: put prema ljudskim pravima / Local stories: portal to acess to human rights" usmjeren je na jačanje i razvoj organizacija civilnog društva i neformalnih inicijativa koje se bave zaštitom ljudskih prava i ranjivih skupina. U provedbi projekta sudjeluju udruga MoSt iz Splita, Nansen dijalog centar iz Osijeka, udruga Igra i Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje - CESI iz Zagreba te Mreža mladih Hrvatske u ulozi koordinatora projekta.

Cilj projekta je razvoj osnovnih znanja u zagovaranju i zaštiti ljudskih prava te omogućavanje edukacije udruga u područjima koje smatraju bitnima za svoj rad i razvoj. Na taj način, kroz proces osnaživanja udruga, ujedno se i osigurava bolji pristup zaštiti i promociji ljudskih prava na lokalnim razinama. Kroz mentorsku podršku, odabranim udrugama i inicijativama pružit će se pomoć i u kreiranju plana aktivnosti za sljedećih godinu dana njihova rada. 

Poziv je namijenjen manje iskusnim udrugama i neformalnim inicijativama mladih i za mlade s područja cijele Hrvatske, koje djeluju u području zaštite i promocije ljudskih prava na lokalnoj razini te kojima su su edukacije i mentorska podrška nužne za daljnji rast i osamostaljivanje.  

Udruge koje budu sudjelovale u projektu će kroz godinu dana dobiti priliku povezati se s drugim sličnim organizacijama iz Hrvatske, produbiti osnovna znanja iz područja zaštite ljudskih prava te steći praktična znanja o pisanju projekata i projektnom menadžmentu. Nakon tri edukacijska modula koja pokrivaju sadržaje iz ovih područja, udruge i inicijative koje budu sudjelovale u projektu moći će zatražiti i dodatne jednodnevne edukacije, ovisno o njihovim potrebama.

Za prijavu je potrebno ispuniti obrazac koji, uz sve potrebne informacije, možete pronaći na istaknutoj poveznici. Rok za prijavu otvoren je do 22. siječnja.

Objavio/la matija [at] kulturpunkt.hr 18.12.2015

VEZANE VIJESTI

Većina treba učiti o manjinama

Piše: Matija Mrakovčić
Manjinsko je obrazovanje osiguralo djeci upoznavanje vlastite kulture i izgradnju vlastitog identiteta, ali je ujedno postalo zapreka njihovoj integraciji u društvo.

Odgovorna nastava povijesti

Piše: Martina Domladovac

U sklopu 13. HRFF-a održan je razgovor o poučavanju o ljudskim pravima u nastavi i obrazovnim programima škola u Hrvatskoj i BiH.

Izbori, mediji, diskriminacija

Pripremio: Vatroslav Miloš
Analiza izborne promidžbe u medijima pokazala je da je u raznim intenzitetima na dnevnoj razini bio prisutan stereotipizirajući, ali i diskriminatoran govor.