O besplatnom obrazovanju i položaju kognitarijata | kulturpunkt

Video

O besplatnom obrazovanju i položaju kognitarijata

Ovaj "mini-intervju" snimljen je tijekom konferencije Kritika i humanistički socijalizam koja se bavila jugoslavenskom filozofijom Praxisa i Korčulanskom ljetnom školom. 

Branka Ćurčić, diplomirala je na Akademiji umetnosti Novi Sad 2001. godine i magistrirala na Univerzitetu umetnosti Beograda, u okviru odseka za Teoriju umetnosti i medija. Trenutno radi kao urednica programa u Centru za nove medije_kuda.org, Novi Sad. Bila je jedna od glavnih koordinatorica internacionalne izložbe World-Information.Org, koordinatorica i urednica internacionalnog događaja Trans_European Picnic: The Art and Media of Accession, kao i ko-urednica izložbi Trajni čas umetnosti, Novosadska neo avangarda 1960-ih i 1970-ih godina i Medijska ontologija.

Zahvaljujemo SkriptaTV-u. Više o konferenciji možete čitati ovdje