O junacima devedestih | kulturpunkt

Vijesti Arhitektura i urbanizam

<

O junacima devedestih

Naklada Pelago objavila je knjigu Za njima smo išli pevajući beogradskog antropologa i osnivača Biblioteke XX vek Ivana Čolovića.

  • A
  • +
  • -

Knjiga Za njima smo išli pevajući posvećena je devedesetim godinama - vremenu kada su kriminalci postali heroji, ubijanje i govor mržnje pokazatelji patriotizma, povijesni mitovi obavezujuća stvarnost, a folklorno-epski obrasci zakoni suvremenosti. Njezin je autor beogradski antropolog Ivan Čolović, jedan od prvih koji je javno tumačio anatomiju kolektivnog ludila, opisao bordele ratnika i raskrinkao politiku simbola tog vremena. Na njegove se uvide iz brojnih knjiga i novinskih tekstova (iz kojih je sačinjen izbor u ovoj knjizi) oslanjaju sve kasnije sociološke, kulturološke i slične analize drugih autora.

Ti su uvidi jedinstveni zbog autorove lucidnosti i znanja, ali i spremnosti da ide tamo gdje drugi ne žele ići i proučava naizgled banalne, svakodnevne znakove, naracije i rituale, znajući da oni odlično ocrtavaju morfologiju vremena. Nije mu stran ni humor i ironija, a kloni se svake jednostrane, pamfletske političnosti i zadržava finu, barthesovsku distancu u kritici. U groteskno-jezovitoj ratnoj povorci iz ove knjige stupaju junaci devedesetih - gangsteri, huligani, navijači, zabavnjaci, kamiondžije-ratni zapovjednici, ali i svećenstvo i tzv. intelektualna i politička elita, i podzemni ološ i akademijini velikani. Svi su oni veselo udarali u bubnjeve i pjevali ohrabrujuće poskočice, dok su oni ispred, na čelu povorke ubijali i čistili terene. Priče o tim junacima do danas nisu zaključene. Ondašnje naracije nisu pokopane i ondašnje parole i programi nisu trajno ostavljeni na otpadu ideologije. Jednostavno, devedesete godine su godine koje se i danas vraćaju. I zato je za nas tako važno upravo pitanje s kojim Čolović zaključuje ovu knjigu: Treba li Srbiji neki novi patriotizam? Odnosno, treba li on i Hrvatskoj, i što se sve još čini u njegovo ime?

Ivan Čolović (Beograd), etnolog, kulturni antropolog, izdavač i prevoditelj. Urednik Biblioteke XX vek (koja postoji od 1971.), prevažne zbog širenja prostora slobode, prije svega u srpskom kulturnom prostoru. Proteklih godina u svojim je tekstovima objašnjavao, propitivao i opisivao neke od najaktualnijih društvenih fenomena našeg vremena: nacionalističku zloupotrebu jezika i kulture, sponu politike i turbo folka, kič i mitomaniju u javnom diskursu... Njegove knjige uvijek su argumentirana osuda nacionalističke ideologije i mitologije. Dobitnik je Herderove nagrade. 

Bibli­o­te­ka XX vek ob­ja­vlju­je znanstvena i ese­ji­stič­ka dje­la pi­sa­ca o ši­ro­kom kru­gu an­tro­po­loš­kih te­ma. Njen cilj je pu­bli­ci pred­sta­viti naj­va­žni­je auto­re, ide­je, di­sci­pli­ne i ten­den­ci­je u pod­ruč­ju in­ter­di­si­pli­nar­nog is­tra­ži­va­nja čo­vje­ka, druš­tva i kul­tu­re. Kao što smo nedavno pisali, glavni urednik Fabrike knjiga, Dejan Ilić, prilikom primanja priznanja za izdavača godine tijekom Sajma knjiga u Beogradu posvetio je nagradu upravo Ivanu Čoloviću i Biblioteci XX vek.
Izvor: Pelago

 

Objavio/la vatroslav [at] kulturpunkt.hr 09.11.2011