O kulturi sjećanja | kulturpunkt

Najave Predavanje

<

O kulturi sjećanja

Vjeran Pavlaković svojim predavanjem otvara kompleksnu priču o tome kako antifašistički herojski narativi obnavljaju međuetničko povjerenje na ovim prostorima.

23.10.2014 , Rijeka - Muzej moderne i suvremene umjetnosti (MMSU)
  • A
  • +
  • -

Nakon sveopćega razaranja i međuetničkoga nasilja u Drugome svjetskom ratu socijalistički režim u Jugoslaviji pokrenuo je veliki projekt obnove i modernizacije u okviru društvene revolucije. Odbacujući pokušaje Kraljevine Jugoslavije da u vremenu između dvaju ratova stvori jedinstven jugoslavenski identitet, kao i radikalne nacionalističke pokušaje istrebljenja od 1941. do 1945. godine (naročito ustaškoga i četničkoga pokreta), nova politička elita radila je na stvaranju federalne države sa sve autonomnijim republikama koja je ipak bila pod vladavinom jedne Partije.

S obzirom da je jednopartijski sustav uspostavljen od strane Komunističke partije Jugoslavije (KPJ, preimenovane u Savez komunista Jugoslavija 1952. godine) i njezina ratnog vođe, Josipa Broza Tita, temeljio svoj legitimitet na pobjedi partizanskog pokreta otpora, politika sjećanja se nakon 1945. godine jako oslanjala na očuvanje monopola nad partijskim narativom rata. Stoga je uspješan prijenos herojskoga narativa antifašističkoga otpora bio ključan za obnovu međuetničkoga povjerenja u Hrvatskoj i diljem cijele Jugoslavije, što uključilo korištenje umjetnosti i kulturu uz komemorativnih prakse.

Predavanje Vjerana Pavlakovića Kultura sjećanja nakon 2. svjetskog rata u Hrvatskoj bit će održano u četvrtak 23. listopada u 19 sati, u riječkom MMSU-u.

Objavio/la tomislav [at] kulturpunkt.hr 23.10.2014