O mrežama, idenitetima i interkulturnom dijalogu | kulturpunkt

Vijesti Arhitektura i urbanizam

<

O mrežama, idenitetima i interkulturnom dijalogu

Institut za međunarodne odnose organizira predstavljanje svojih najnovijih publikacija posvećenih kulturi u posttranzicijskim društvima.

Povodom izlaska dviju novih knjiga Instituta za međunarodne odnose u ediciji mreže Culturelink naslova Cultural Identity Politics in the (Post-)Transitional Societies i Networks: The Evolving Aspects of Culture in the 21st Century, u petak, 18. studenog u 12 sati u Muzeju Mimara bit će održan Kulturni forum o mrežama, identitetima i interkulturnom dijalogu.

Zbornik Cultural Identity Politics in the (Post-)Transitional Societies urednika Alde Milohnića i Nade Švob-Đokić donosi referate s konferencije Questioning Transitional Dynamics in Redefining Cultural Identities in Southeastern Europe. Projekt su u suradnji realizirali Mirovni inštitut iz Ljubljane, Institut za međunarodne odnose iz Zagreba, Univerzitet umetnosti iz Beograda te Odjel za društvenu i ekonomsku povijest Sveučilišta u Beču. U objavljenim radovima analiziraju se procesi redefiniranja kulturnih identiteta kao značajnog sastavnog dijela tranzicijskih procesa u Jugoistočnoj Evropi. Prva grupa tekstova posvećena je povijesti, memorijama i nacionalnim identitetima, središnji dio bavi se komunikacijom, medijima i kulturnim identitetima, dok treća cjelina tematizira kulturnu produktivnost, kreativnost i labilne identitete. Zbornik daje pregled kulturnih promjena koje obuhvaćaju mijenjanje kulturnih vrijednosti, modernizaciju kulturnih praksi i kulturnih identiteta te povećanju kulturne proizvodnje u kontekstu evropeizacijskih procesa. Zbornik je moguće besplatno preuzeti na istaknutom linku.

Publikacija Networks: The Evolving Aspects of Culture in the 21st Century koju je uredila Biserka Cvjetičanin, zbornik je radova u kojem trideset stručnjaka iz svih regija svijeta raspravlja o perspektivama umrežavanja u kulturi i utjecaju mreža na razvoj u 21. stoljeću. Njihova analiza odnosa kulturnih mreža i kulturnih politika pokazuje da kulturne politike još uvijek zanemaruju ulogu mreža u održivom razvoju. Važnost redefiniranja kulturnih politika s obzirom na konvergencijske kulture, digitalno okruženje i međuovisnost ekonomskih, političkih i društvenih promjena, istaknuta je u nizu priloga u knjizi. Unutar tekstova razmatrani su učinci inovativnih informacijskih i komunikacijskih tehnologija i digitalne kulture na dinamiku razvoja i promjene s kojima se suočavaju umjetničke institucije te uloga mreža u mobilnosti umjetnika. Procesi koji se odvijaju u suvremenom svijetu, od umrežavanja kultura u osamdesetim godinama prošlog stoljeća do umreženih kultura u ovom stoljeću, obuhvaćaju cirkulaciju različitih ideja i vrijednosti putem kojih se ostvaruju novi načini razmjene znanja i iskustava iz različitih kultura, kao i različiti oblici participacije i stvaralaštva. Sve snažnije međunarodne migracije i mobilnost ljudi te ubrzani razvoj digitalnih tehnologija, vode intenzivnoj interkulturnoj komunikaciji koja potiče i nove oblike kulturne raznolikosti. Stoga su pitanja o revalorizaciji mreža, postmrežnoj situaciji i umreženim identitetima koja se postavljaju u ovom zborniku radova, od krucijalne važnosti za kulturni razvoj u 21. stoljeću na globalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Zbornik možete besplatno preuzeti na ovom linku.

Imajući teme publikacija u vidu, rasprava na ovom Kulturnom forumu bit će usmjerena prema analizi promjena u sferi kulture posttranzicijskih društava, interkulturnoj komunikaciji i kulturnoj suradnji. Kako napominju organizatori, ove teme valja sagledavati u kontekstu intenzivne međunarodne mobilnosti, ubrzanog širenja digitalnih tehnologija, globalnih utjecaja i kulturnih identifikacija na nacionalnim i regionalnim razinama.

Uvodničari su recenzenti Vjeran Katunarić, profesor na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru, Žarko Paić, profesor Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, i François de Bernard, predsjednik francuskog udruženja GERM za istraživanja globalizacije u Parizu.  

Forum se održava na hrvatskom jeziku, dok će izlaganje Francoisa de Bernarda biti konsekutivno prevođeno s francuskog. Budući da je rasprava na forumu otvorena svim zainteresiranima, sudjelovanje nije potrebno najaviti.

Izvor: Culturelink / IMO
Objavio/la petra [at] kulturpunkt.hr 14.11.2011