O nakladništvu | kulturpunkt

Vijesti Izdavaštvo

<

O nakladništvu

Knjiga Srećka Jelušića Ogledi o nakladništvu sustavno i konzistentno razlaže problematiku nakladništva.

  • A
  • +
  • -

Srećko Jelušić nalazi teorijska uporišta u suvremenoj literaturi na stranim jezicima i pritom daje primjere iz hrvatskoga nakladništva, čime teorijski pristup kvalitetno prožima konkretnim praktičnim iskustvima. Time spaja dvije odrednice nakladništva, predstavljajući ga i kao akademsku disciplinu i kao praktičnu djelatnost. 

Tematski i kritički predstavljaju se najvažniji i najzastupljeniji trendovi u suvremenome promišljanju o nakladništvu, uvijek polazeći od temeljne pretpostavke da je nakladništvo složena djelatnost stvaranja, stjecanja, uređivanja i protoka pisanih informacijskih i estetskih diskursa. Posebna pažnja posvećena je problematici odnosa kulturnog i ekonomskog aspekta nakladništva, propitivanju konteksta u kojemu se nakladništvo kao djelatnost odvija te problematici nakladničkih platformi koju je apostrofiralo prvo nakladništvo na digitalnim medijima, a zatim i web-nakladništvo. 

Dodatnu vrijednost knjige čini tipologija stručnih djelatnika u nakladništvu i nakladničkih proizvoda kao uspješan pokušaj usustavljivanja goleme lepeze suvremenih nakladničkih proizvoda te izgradnja  hrvatske stručne terminologije koja je, slijedom nedostatka objavljivanja znanstvenih i stručnih radova s područja, desetljećima bila zapuštena. 

Djelo razvija svijest o nužnosti pluralnosti nakladničkih proizvoda u suvremenim demokratskim društvima, jer nakladništvo ne promatra kao puku proizvodnju i recepciju tiskovina, nego kao rafiniranu djelatnost stvaranja, stjecanja, uređivanja i diseminacije informacija i općenito tekstualnih diskursa. 

Sustavno i promišljeno izlažući problematiku nakladništva, knjiga Srećka Jelušića u izdanju Naklade Ljevak pionirski je, ali istodobno vrlo ozbiljan korak ka otvaranju rasprave o položaju i konkurentnosti hrvatskoga nakladništva ali i u izgradnji teorijskih i metodoloških pretpostavki za istraživanje i razumijevanje nakladničke djelatnosti koja čini kulturni temelj svakoga društva. 

Srećko Jelušić je redoviti profesor na Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru. 

Izvor: Naklada Ljevak

Objavio/la vatroslav [at] kulturpunkt.hr 05.06.2012