O političkoj ekonomiji | kulturpunkt

Vijesti Teorija

<

O političkoj ekonomiji

U sklopu Gerusijina ciklusa predavanja Uvod u radikalne teorije u novosadskom Omladinskom centru CK 13 govorit će Mislav Žitko i Ankica Čakardić.

  • A
  • +
  • -

Klub studenata filozofije Gerusija osnovan je 2005. godine inicijativom tadašnjih studenata četvrte godine filozofije iz Novog Sada. Svojim aktivnostima Gerusija je ubrzo prerasla klasične studentske okvire i postala organizacija koja želi okupljanjem jedne nove generacije mladih filozofa aktivno doprinijeti stvaranju poticajnog filozofskog okruženja i otvaranju novih misaonih paradigmi. Program Uvod u radikalne teorije, otvoren 6. listopada, nastavak je Gerusijina rada na aktiviranju onih filozofskih sadržaja i potencijala u lokalnoj zajednici koji se nedovoljno ili neadekvatno obrađuju na Univerzitetu. Program je organiziran u novosadskom Omladinskom centru CK 13.

U subotu, 16. veljače, Uvod u radikalne teorije bavit će se političkom ekonomijom. U 15 sati Mislav Žitko objasnit će konceptualni tretman novca i kredita u marksističkoj teoriji, a u 17 sati Ankica Čakardić bavit će se političkom ekonomijom iz feminističke perspektive. U veljači predavanja su još održali i Lidija Prišing i Vladan Milanko o Jacquesu Lacanu te Bojan Vasić i Ivan Radenković o strukturalizmu te će ovaj ciklus okončati 23. veljače Sanja Todorović i Leonardo Kovačević predstavljanjem misli dvaju suvremenih francuskih filozofa, Alaina Badioua i Jacquesa Rancierea.

Mislav Žitko član je Centra za radničke studije i sindikata Akademska solidarnost te asistent na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ankica Čakardić doktorirala je na Odsjeku za filozofiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu gdje od 2010. godine radi kao docentica i predstojnica Katedre za socijalnu filozofiju. Voditeljica je obrazovnoga programa u Centru za ženske studije gdje od 2006. godine predaje kolegije iz feminističke epistemologije, a kolegije o anarhofeminizmu i feminističkoj političkoj antropologiji predaje u Centru za mirovne studije od 2005. godine. Stručna je suradnica Subversive foruma od 2012. godine i članica sindikata Akademska solidarnost.

KP / gerusija

Objavio/la matija [at] kulturpunkt.hr 12.02.2013