O ponovnoj izgradnji identiteta | kulturpunkt

Vijesti Arhitektura i urbanizam

<

O ponovnoj izgradnji identiteta

Započeo je rad na istraživačko-umjetničkom projektu Židovski identitet u socijalističkoj Jugoslaviji 1945-1952.

  • A
  • +
  • -
Institut für Kunst im Kontext (Institut za umjetnost u kontekstu) iz Berlina, u suradnji sa Hitahdut Olej Jugoslavija iz Tel Aviva (Udruženje židovskih imigranata iz Jugoslavije u Izraelu), otpočeo je rad na istraživačko-umjetničkom projektu Židovski identitet u socijalističkoj Jugoslaviji 1945-1952. Autorice projekta su Vedrana Madžar i Nataša Tepavčević

Projektno istraživanje trajat će sedam mjeseci na području cijele bivše Jugoslavije i u Izraelu, i već je dobio značajnu podršku relevantnih umjetničkih i povijesnih institucija, židovskih zajednica sa teritorija bivše Jugoslavije i mnogih pojedinaca. 

"Samo dvadeset posto jugoslavenske židovske zajednice preživjelo je Drugi svjetski rat, od čega se polovina njenih članova iselila u Izrael. Židovi su tako postali mala, ali vitalna zajednica u multinacionalnoj i multietničkoj državi. Poslijeratna Jugoslavija  je vrlo rano, za razliku od ostatka Europe, u periodu kada se Holokaust nalazi na marginama društvene debate, otpočela komemoraciju židovskim žrtvama fašizma i naročito, židovskim borcima palima u Narodno-oslobodilačkoj borbi. Ovaj projekt bavi se ranom kulturom ove komemoracije, njenom prirodom i karakterom, njenim oblicima i formama. On prati tragove ponovne izgradnje židovskog identiteta i istražuje njegovo mjesto u konstitutivnim narativima socijalističke Jugoslavije koristeći se znanstvenim metodama: analizom mjesta sjećanja, analizom muzeja, kritičkog čitanja izvora i usmene povijesti", ističu autorice projekta. 

Rezultati istraživanja će biti objavljeni u listopadu 2012, te predstavljeni javnosti u siječnju 2013, u formi putujućeg muzeja kao specifičnog umjetničkog formata, koji će obići gradove bivše Jugoslavije, Izrael i Njemačku. 

Vedrana Madžar završila je Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu. Centralne teme njenog umjetničkog rada su prisilne migracije, politika sjećanja i identitet. Osnivačica je kreativnog studija ARTACTIANS gdje je kao umjetnica radila sa socijalnim grupama. Trenutno živi i radi u Berlinu. Nataša Tepavčević završila je Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu. Od 2010. studira na Institutu za umjetnost u kontekstu u Berlinu. Od 2007. do 2010. godine izvodila akcije i radove koji su se bavili balkanskim, odnosno istočnoeuropskim identitetom. Umjetnost vidi kao "platfomu za podizanje svesti i uticaj ka društvenim i političkim promenama".

Realizaciju projketa financira fondacija Remembrance, Responsibility and Future kroz program Geschichtswerkstatt Europa,  uz podršku Instituta za primijenjenu povijest (Institut für angewandte Geschichte). 

KP / Na fotografiji: Vodstvo "židovske grupe" u izbjegličkom logoru El Shatt

 

Objavio/la vatroslav [at] kulturpunkt.hr 20.03.2012