O postmedijskom umjetničkom djelovanju | kulturpunkt

Najave Predavanje

<

O postmedijskom umjetničkom djelovanju

Miško Šuvaković održat će u Radničkoj galeriji predavanje naslovljeno Postmedijski film ili taktike performansa Tomislava Gotovca.

14.06.2013 , Zagreb - Radnička galerija
  • A
  • +
  • -

Na predavanju, zakazanom za petak, 14. lipnja u 18 sati, bit će riječi o statusu i ulozi postmedijskog umjetničkog rada na primjeru performerske prakse Tomislava Gotovca kao oblika postmedijskog umjetničkog djelovanja. Predavač će ukazati na puteve kojima je Gotovac napustio eksperimentalni film kao medijsku umjetnost i ušao u polje performansa kao postmedijske umetnosti. Pri tome je važno ukazati na Gotovčevu bitnu intenciju da performans kao i sve druge oblike umjetničkog djelovanja doživljava i imenuje filmom (često se citira Gotovčeva izjava Sve je to movie). Na tom odnosu napuštenog medija i prenesene medijske metafore u postmedijsku praksu  je izgrađena složena umjetnička praksa kojom je Gotovac obilježio kraj 20. stoljeća.

Miško Šuvaković je doktorirao je na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu 1993. godine. Profesor je Primjenjene estetike na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Predaje Teoriju umjetnosti na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu. Drži kurseve Historija moderne umjetnosti i dizajna i Umjetnički diskurs istraživanja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. 

Bio je član konceptualističke Grupe 143 (1975-80.) i neformalne teorijske zajednice Zajednica za istraživanje prostora (1982-89.). Surađuje sa je teorijskom paltformom  Teorija koja hoda (od 2000). Blizak je umjentičkoj platformi Provisional SALTA Ensmeble (od 2010). Surađivao je na uređivanju časopisa Katalog 143 (Beograd, 1976-1978), Mentalni prostor (Beograd, 1982-87), TransKatalog (Novi Sad, 1995-1998), Teorija koja hoda (Beograd, od 2001), AM Časopis za studije umetnosti i medija (Beograd, od 2012). Objavio je 41 knjigu na srpskom, hrvatskom, slovenskom i engelskom jeziku od 1989. godine do danas.

Predavanje Miška Šuvakovića  organizira Institut Tomislav Gotovac u suradnji s Radničkom galerijom. Institut Tomislav Gotovac osnovan je 2011. godine sa ciljem čuvanja, stručne obrade, prezentacije i promocije njegovog umjetničkog opusa. 

Objavio/la vatroslav [at] kulturpunkt.hr 11.06.2013