O solidarnosti | kulturpunkt

Video

O solidarnosti

Video rad aktualizira dio zaboravljene povijesti revolucionarnih studentskih borbi u Kraljevini Jugoslaviji i ističe solidarnost koja je često prelazila granice studentskog pokreta.

Video rad "O solidarnosti" (2013) beogradskog Kontekst kolektiva temeljen je na istraživanju provedenom u Beogradu i Zagrebu tijekom 2011. i 2012. godine, te radio-drami pod nazivom "O solidarnosti: Zašto je važno misliti o studentskim protestima 30 ih godina XX veka" produciranoj i izvedenoj u okviru UrbanFestivala 2012. u Zagrebu. Njegova osnovna namjera je aktualiziranje dijela zaboravljene povijesti revolucionarnih studentskih borbi u Kraljevini Jugoslaviji i isticanje međusobne povezanosti studenata, njihovih borbi, komunikacije i solidarnosti koja je često prelazila granice studentskog pokreta.

"Studentski protesti i blokade zasnovane na principima plenuma, kao direktno demokratskog studentskog tijela  sve su češća pojava na sveučilištima Beograda, Zagreba, Ljubljane, Rijeke, Novog Sada i ostalih gradova naših prostora", pisao je 2012. Ante Jerić. "Ključni ciljevi svih ovih protesta odnose se na mogućnost ostvarivanja javno financiranog obrazovanja dostupnog svima, obrane autonomije sveučilišta i studentskog samoorganiziranja. Iako ta činjenica gotovo i da nije poznata u javnosti, studentske borbe bazirane na principima direktne demokracije bile su vrlo prisutan oblik organiziranja i u naprednim, to jest, revolucionarnim studentskim pokretima na Beogradskom univerzitetu između dva svjetska rata, a naročito tijekom tridesetih godina. Tadašnji kapitalistički poredak, ekonomska kriza i opća fašizacija društva, samo su neke od mogućih sličnosti koje možemo uočiti u društvenoj, političkoj i ekonomskoj situaciji s kojom se suočavaju današnji studenti. Koliko su tadašnje studenske borbe bile važne u povijesti studentskog organiziranja govore i historijski podaci o broju studenata uključenih u njih - otprilike polovina od ukupnog broja studenata na Beogradskom univerzitetu bila je uključena u napredne studentske pokrete".

Povodom izložbe u Grazu 2013, u sklopu koje je prikazan i ovaj video rad, napisan je tekst pod nazivom "Nekoliko reči o malim stvarima", a u neznatno redigiranom obliku objavljen je 2014. u publikaciji "Close up: Post-Transition Writings" urednice Vjere Borozan, u izdanju Akademije primijenjenih umjetnosti u Pragu. Tekst možete pročitati na regionalnom portalu Mašina koji nastaje u sklopu projekta Kritička mašina usmjerenog prema otkrivanju posljedica uspostave kapitalizma na prostoru bivše Jugoslavije.