Objava dramskih tekstova | kulturpunkt

Natječaji Poziv na sudjelovanje

<

Objava dramskih tekstova

Otvoren je javni poziv za objavljivanje dramskih tekstova diplomiranih dramaturga/inja Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

ROK: 01.09.2019

Uredništvo za izdavačku djelatnost Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu objavljuje Javni poziv za objavljivanje knjige dramskih tekstova.

Na ovaj javni poziv mogu se javiti svi diplomirani dramaturzi, odnosno sve osobe koje su završile preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij dramaturgije (stekle BA ili MA) na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. 

Poziv je otvoren za neobjavljene i originalne dramske tekstove pisane hrvatskim jezikom, neovisno o tome jesu li imali svoju kazališnu praizvedbu, scensko čitanje ili radiofonijsku adaptaciju. Svaki autor/ica može poslati najviše dva dramska teksta.

Uredništvo za izdavačku djelatnost imenovat će Stručno povjerenstvo koje će pročitati dramska djela i napraviti selekciju. Stručno povjerenstvo čine renomirani dramaturzi hrvatskih kazališta.

Tekstovi otisnuti u četiri (4) primjerka šalju se poštom na adresu: Akademija dramske umjetnosti, Trg Republike Hrvatske 5, Zagreb 10000 i elektronskim putem na adresu: dekanat@adu.hr, najkasnije do 1. rujna 2019. 

Više informacija potražite ovdje.

Objavio/la ivana [at] kulturpunkt.hr 30.07.2019