Odricanje od (ne)ostvarivog | kulturpunkt

Vijesti Kulturne politike

<

Odricanje od (ne)ostvarivog

Povodom raskida Protokola o suradnji, NKSS upozorava da je isti predstavljao prvi korak u uspostavi strukturiranog dijaloga između nezavisnog sektora i resornog ministarstva.

  • A
  • +
  • -

Upravni odbor Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije uputio je javno pismo ministru Ivanu Tasovcu i državnom tajniku Dejanu Ristiću povodom dopisa  Ministarstva kulture i informisanja koji je stigao poštom 23. listopada, kojim se Asocijacija NKSS obavještava o raskidu Protokola o suradnji potpisanim 16. siječnja 2011. Protokol o suradnji Asocijacije NKSS, koja okuplja 91 neprofitnu organizaciju civilnog društva iz 22 grada širom Srbije, potpisan je sa ministrom Nebojšom Brdićem i verificiran s ministrima Predragom Markovićem i Branislavom Petkovićem. Protokol je predstavljao prvi korak u nastojanju da se uspostavi strukturiran dijalog između nezavisnog sektora suvremenog stvaralaštva i resornog Ministarstva, kako bi se pojačala participacija svih sudionika u kulturi u osmišljavanju i donošenju strategija kulturnog razvoja koje već desetljećima ne uspijevaju usvojiti.

Raskidajući Protokol o suradnji sa NKSS-om, Ministarstvo kulture navelo je u dopisu da očekuje "širi pristup nevladinog sektora prema doprinosu izgradnje institucija kulture na način i u sadržaju koji će jednako tako omogućiti i brojem veću prisutnost" subjekata na tako važnom poslu, u svoj svojoj raznolikosti.

Ministarstvo je navelo da je "svesno da se time odriče saradnje sa jednim užem brojem predstavnika civilnog sektora i pored punog saznanja i svesti o njihovom doprinosu zajedničkim ciljevima".

Kako je navedeno, upravo činjenica da se "radi o organizacijama u kojima se ozbiljno promišljaju problemi kulture u raznim dimenzijama", dozvoljava uvjerenje Ministarstva kulture da će raskidanje Protokola pred njegovim potpisnicima "biti prikazano i predstavljeno na način koji će omogućiti da upravo i ove organizacije budu uključene u dalje promišljanje i implementaciju kulturne politike Republike Srbije kako na strateškom, tako i na zakonodavnom i organizacionom nivou, a iznad i pre svega kroz oblast stvaralaštva".

Svi zainteresirani ovdje mogu pronaći primjerke dopisa Ministarstva kulture, a odgovor NKSS-a ovdje

Izvor: NKSS / Na fotografiji: Ivan Tasovac, ministar kulture Republike Srbije

Objavio/la tomislav [at] kulturpunkt.hr 24.10.2013