Paraziti i proroci | kulturpunkt

Vijesti Kulturne politike

<

Paraziti i proroci

Na međunarodnoj konferenciji koja spaja europske umjetnike raspravljat će se o umjetničkoj produkciji, organizaciji i borbi u lokalnom i širem europskom kontekstu.

  • A
  • +
  • -

Riječ "umjetnik" ovdje se koristi u jednom veoma općenitom smislu, pogotovo s obzirom na činjenicu da sintagma "kulturni radnik" sve više zamjenjuje pretjerano romantiziranu mitološku figuru "umjetnika". Na tragu te promjene paradigme, u fokusu je samosvjesni zadatak promjene percepcije umjetnika kao kolektiva koji doprinosi društvu zahtjeva organizaciju i afirmaciju.

Konferencija Paraziti i proroci (Parasites and Prophets) za cilj ima uspostavljanje dijaloga među članovima zajednice kulturnih radnika iz Bukurešta te njihovih kolega iz Europe, pogotovo s onima iz bivšeg Istočnog bloka. Naglasak će pritom biti na prekarnim uvjetima rada, neplaćenim projektima, ekonomskoj situaciji i prihodima, javnom financiranju, solidarnosti te radničkim borbama. Kako se boriti protiv prekarnih radnih uvjeta u kontekstu u kojem je teže lokalizirati radničke borbe? Koje taktike i modeli organiziranja već postoje? Kako mogu biti izvedeni i prošireni kroz kolektiv i javnost? 

Program dvodnevne konferencije sastojat će se od kratkih prezentacija sudionika, rasprava, predstavljanja lokalnog kulturnog konteksta u Bukureštu i borbe umjetnika u klimi društvenog previranja i nakupljenih političkih zahtjeva te neformalne razmjene ideja o bližoj budućnosti kulturnog sektora. Usto, neke od užih tema koje će biti adresirane na konferenciji su: državna intrumentalizacija umjetnika; aproprijacija umjetničke proizvodnje od strane korporacija, galerija i privatnih kolekcionara; ispunjavanje očekivanja, kako šire publike u svrhu zabave, tako i raznih aktivističkih organizacija u svrhu političkog angažmana; legitimacija kulturnih institucija kroz umjetnički rad; teški životni uvjeti u kojima se nalaze umjetnici. 

Sudionici konferencije: Tatiana Baskakova, Simona Dumitriu, Palo Fabuš, Joanna Figiel, Fokus Grupa (Iva Kovač i Elvis Krstulović), Vladan Jeremić, Marko Miletić, Márton Pacsika, The Presidential Candidate (Florin Flueraş, Ion Dumitrescu), Jiří Ptáček, Ştefan Tiron, Vesna Vuković [BLOK]

Konferencija se održava od 25. do 26. listopada u Bukureštu u organizaciji Mreže autonomnih inicijativa u umjetnosti tranzit. Svi zainteresirani detaljnije informacije mogu pronaći ovdje.

Izvor: tranzit / Fotografija: Fokus grupa, Prijedlog za spomenik novom (inter)nacionalizmu

Objavio/la tomislav [at] kulturpunkt.hr 25.10.2013