Perspektive organiziranja feminističke fronte | kulturpunkt

Najave Tribina

<

Perspektive organiziranja feminističke fronte

FEMATIK, feministički kružok studentica Centra za ženske studije organizira tribinu Ko će vodit zapisnik? ili o političkoj participaciji žena.

01.06.2017 , Zagreb - net.kulturni klub mama
  • A
  • +
  • -

FEMATIK, feministički kružok studentica Centra za ženske studije (generacija 15/16), organizira tribinu Ko će vodit zapisnik? ili o političkoj participaciji žena koja će se održati 1. lipnja u 18 sati u Multimedijalnom institutu MaMa. Tribinu je organizirana s ciljem propitivanja emancipatornog potencijala liberalnog feminizma, odnosno repozicioniranja pitanja političke participacije žena u antikapitalističko područje borbe. 

U sklopu tribine problematizirat će se historijski dominantno čitanje ove teme koje prvenstveno referira na argumentacijsku liniju sufražetskog pokreta tijekom borbe za pravo žena na sudjelovanje u javnom životu te skrenuti pažnju na marksističko i anarhofeminističko problematiziranje dosega na taj način formuliranog zahtjeva. 

U okviru materijalističke kritike dominantne liberalne interpretacije političke participacije žena dotaknut ćemo se pitanja tzv. kvota, no naglasak ćemo staviti na strukturne probleme u okviru (neostvarene) socijalne države koji ženama otežavaju participiranje u političkom djelovanju te problematizirati dosege doprinosa participijentica u političkoj areni na život klasno deprivilegiranih članica i članova društva.

Razgovarat ćemo i o načinu na koji se danas programski promišlja pitanje političke participacije žena u okviru tradicionalnih stranaka i novih inicijativa (s osvrtom na političke opcije koje se smještaju i u lijevi i u desni dio političkog spektra), te otvoriti raspravu o perspektivama organiziranja feminističke fronte unutar (kapitalističke) patrijarhalne političke strukture.

Na tribini će sudjelovati Branka Vierda, članica feminističkog kružoka FEMATIK, članica i aktivistkinja SDP-a i Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a. Danijela Dolenec, docentica na Odsjeku za komparativnu politiku Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu,  predsjednica uprave Instituta za političku ekologiju, članica i aktivistkinja političke platforme Zagreb je NAŠ! Karolina Leaković, članica i aktivistkinja SDP-a, vršiteljica dužnosti predsjednice Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a, sindikalna povjerenica Novog sindikata i Andreja Gregorina, koordinatorica ženskosudijskog obrazovnog programa Centra za ženske studije, voditeljica feminističkog kružoka FEMATIK i članica feminističkog kolektiva fAKTIV.

Moderatorica je Zorana Unković.

Objavio/la martina [at] kulturpunkt.hr 26.05.2017