Planiranje, identitet, kreativnost | kulturpunkt

Vijesti Arhitektura i urbanizam

<

Planiranje, identitet, kreativnost

Urbanizam.Zg je ciklus razgovora o aktualnim temama urbanističkog planiranja, identitetu Grada i ulozi kreativnih industrija u stvaranju gradskog "branda".

U procesu pripreme ZagrebPlana, strateškog razvojnog dokumenta za Grad Zagreb, tijekom 2010. godine provedena je opsežna analiza i ocjena aktualnog stanja u svim područjima života i djelovanja. Posebna je pažnja posvećena pitanjima prostornog razvoja Grada, s fokusom na nekoliko tema koje su, radi čestoga isticanja u stručnim krugovima i javnosti, ocijenjene presudnima za kvalitetu života i identitet Grada. Niz priznatih institucija i stručnjaka radio je na izradi tematskih studija o krajobrazu, stanovanju, gradskim projektima, o tematsko-problemskoj cjelini Donjega grada, ali i o prostornim i demografskim razvojnim tendencijama, identitetu i kulturnom proizvodu grada.

Cilj ciklusa nije samo prezentacija izrađenih studija koje precizno utvrđuju aktualno stanje, nego stručni dijalog/anketiranje struke o temama, u cilju dobivanja odgovora na pitanja: Je li se dosadašnja praksa pokazala uspješnom? Koje je zaštitne mehanizme i smjernice potrebno ugraditi u novu generaciju planova? Koji bi model rješenja bio najprihvatljiviji? Očekivani rezultat svakog razgovora su zaključci rasprave i odgovora iz upitnika, kao podloga za buduća promišljanja i planiranja.

Razgovori o ubranizmu u Zagrebu započeli su 11. ožujka u prostorima Društva arhitekata Zagreba prezentacijom studije Gradski projekti prof. dr. sc. Tihomira Jukića i znanstvene novakinje Mojce Smode Cvitanović, a nastavljaju se 24. ožujka izlaganjem studije Zagreb kao kulturni proizvod dr. sc. Daniele Angeline Jelinčić. Platforma 9.81 / Analog će 7. travnja predstaviti studiju Donji grad – kvalitetno stanovanje u urbanom centru Hrvatske, dr. sc. Feđa Vukić će 21. travnja kroz studiju Topografija identiteta Grada Zagreba govoriti o "repertoaru simboličkih vrijednosti vezanih uz grad Zagreb", a ciklus će završiti u svibnju kada će biti predstavljene studije Zagreb-studija stanovanja te Krajobrazne osnove Grada Zagreba
Izvor: DAZ
Objavio/la vatroslav [at] kulturpunkt.hr 21.03.2011