Platforma za mikro promjene | kulturpunkt

Vijesti Javni prostor

<

Platforma za mikro promjene

Između 50 odabranih ideja za prošlogodišnji Idea Camp ECF-a, potporu je dobilo njih 25, a među njima i prijedlog Antonije Eremut o revitalizaciji zapuštenog solinskog tupinoloma.

Piše: Matija Mrakovčić

FOTO: Majdan, Solin

Prvi Idea Camp u organizaciji Europske kulturne fondacije (ECF) održan je u Marseilleu od 23. do 25. listopada 2014. godine, a tema je bila aktiviranje zajednice u redefiniranju i oblikovanju javnih prostora. Na interdisciplinarnom kampu sudjelovali su autori 50 ideja izabranih među 813 prijava iz cijele Europe. Fondacija se kroz program Connected Action for Public Space povezala sa šest hubova iz Poljske, Moldavije, Španjolske, Švedske, Francuske te Hrvatske (Culture 2 Commons), čiji su predstavnici bili moderatori i mentori autorima prijavljenih ideja. Hrvatsku je predstavljala Antonija Eremut s projektnom idejom na temu revitalizacije prostora bivšeg solinskog tupinoloma u Majdanu, pokraj izvora rijeke Jadro.

Naposljetku, njena je ideja odabrana kao jedan od 25 projekata koji su dobili sredstva za istraživanje. "Nakon završetka Idea Campa u Marseilleu, imali smo rok za nadopunu naših projektnih ideja u odnosu na znanja koja smo stekli na radionici. Morali smo predložiti konkretne rezultate i složiti financijsku konstrukciju, a to je sve ušlo u aneks ugovora i time postalo obvezujuće. Konkretno, ciljevi projekta Ex Marlstone Quarry as a Community Space su gradnja (institucionalne) suradničke platforme, studentska arhitektonska radionica u suradnji s Fakultetom građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, izložba studentskih idejnih rješenja, konzultacije sa ciljnim skupinama (vrtići, osnovne škole, stručnjaci i udruge iz područja ekologije, permakulture, obrazovanja, kulture i umjetnosti) i lokalnom zajednicom te medijska vidljivost projekta", objašnjava Antonija Eremut, sada vanjska suradnica Grada Solina. Nositelji su projekta Grad Solin i Hrvatske šume, podružnica Split, partner je Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Split, a autori vizualnog identiteta Karlo Kazinoti i Mišo Komenda.

Projektnom idejom je na mjestu nekadašnjeg tupinoloma, veličine oko 5 hektara,  predloženo uređenje interaktivnog parka i participativnog urbanog vrta za građane svih dobnih skupina, s naglaskom na predškolsku i osnovnoškolsku djecu. Studentska arhitektonska radionica, središnja aktivnost projekta na kojoj sudjeluje čak 27 studenata diplomskog sveučilišnog studija arhitekture, održat će se u razdoblju od 4. ožujka do 8. travnja. Sva idejna rješenja će putem modela i plakata biti prikazana na izložbi u Domu kulture Zvonimir Solin, a posjetitelji će tada imati priliku detaljnije se upoznati s projektom, metodologijom i studentskim radovima, ali i dodijeliti svoj glas onom kojeg budu smatrali najboljim.

"Nama je ovo veliki korak prema izradi glavnog projekta kao tehničke dokumentacije bez koje se ne možemo prijaviti ni na jedan EU natječaj kako bismo ideju doveli do realizacije. Posebno mi je drago što su uključeni studenti arhitekture i što smo na ovaj način, barem u malom mjerilu, oživjeli dobru arhitektonsku i urbanističku praksu ispitivanja potencijala jedne lokacije i šireg obuhvata. Paralelno s tim radit ćemo na konzultacijama s potencijalno zainteresiranim institucijama, ciljnim skupinama i lokalnom zajednicom. Tu odlazi najviše vremena i energije, ali kada vidite da baš svugdje postoje ljudi spremni na suradnju i angažman van okvira vlastitih dužnosti i da se naizgled nepremostive prepreke upornošću ipak prevladaju, nema bolje motivacije", kaže Eremut. Kao rezultat cijelog procesa, ali i kao obveza dijeljenja znanja i iskustva koju traži Europska kulturna fondacija, uz katalog izložbe bit će izdana i e-publikacija u kojoj će biti objašnjena metodologija projekta i njegovi rezultati.

"Mislim da je ECF napravio dobar posao konceptom Idea Campa jer gradi platformu ljudi koji čine mikro promjene na karti Europe, a one u budućnosti zaista mogu biti generator širih društvenih promjena", zaključuje Eremut. "Recimo, u kontaktu sam s većinom prošlogodišnjih sudionika, međusobno razmjenjujemo informacije o raznim natječajima i događanjima, a pritom dijelimo kontakte ljudi i organizacija kojima bi to moglo biti zanimljivo i korisno. U prijevodu, stvaramo mrežu, pa će primjerice Gaetano Carboni, koji je dobio istraživačka sredstva za razvoj farmerskog community radija, biti gost na radionici u sklopu našeg projekta". Više o projektu potražite ovdje.

Također, raspisan je natječaj za Idea Camp za 2015. godinu, a možete se prijaviti do 13. travnja.

Objavio/la matija [at] kulturpunkt.hr 05.03.2015