Podvale i smicalice | kulturpunkt

Vijesti Vizualne umjetnosti

<

Podvale i smicalice

Nakon Zagreba i Antwerpena sedmo izdanje međunarodnog multidisciplinarnog festivala suvremene umjetnosti Meeting Points odlazi do Kaira.

  • A
  • +
  • -

Sedmo izdanje međunarodnog multidisciplinarnog festivala Meeting Points naslovljeno Deset tisuća podvala i sto tisuća smicalica čini niz izložbi koje se odvijaju od rujna 2013. do lipnja 2014. godine u Zagrebu, Antwerpenu, Kairu, Hong Kongu, Beirutu, Beču i Moskvi. Inicijalni impuls za Meeting Points 7 proizašao je iz nedovršenih socijalnih i političkih procesa Arapskih revolucija i rekonfiguracije kapitalizma u cijelom svijetu, a potom se razvio u kontinuirani dijalog koji ne teče pravocrtno, njegova se poglavlja međusobno udaljavaju, preuzimaju, nastavljaju, dopunjuju ili proturječe jedno drugom poigravajući se s mogućnostima i istražujući limite onoga što izložba može prenijeti u politički izazovnim vremenima na bliskim ili udaljenim prostorima.

Zamišljena kao izložba u vremenu, Deset tisuća podvala i sto tisuća smicalica u svakom se ponavljanju stvara ispočetka i iznova povezuje teme kojima se bavi s određenim mjestom i njegovim geopolitičkim i povijesnim horizontom. Propituju se i načini na koji izbor određenih tema, konstelacije radova i umjetničkih stajališta djeluje kao odgovor na lokalne situacije, na njihove specifičnosti i potrebe. Ponekad su ti glasovi vrlo glasni, zaigrani i poučni, a ponekad vrlo suptilni, oprezni ili tek indicija, pokušaj da se nagovijesti i skicira dinamika koju je teško izraziti drugim sredstvima.

Izložba u Kairu, realizirana u bliskoj suradnji s Contemporary Image Collective, predstavlja umjetnice čiji se radovi bave širokim krugom socijalnih tema koje se preispituju iz specifične geopolitičke, kritičke i rodne perspektive. Izložba se bavi pitanjima reprezentacije, bilo da je riječ o nacionalnoj, etničkoj ili rasnoj, i uzima rodnu perspektivu kao skalpel kojim zarezuje u te probleme. Feminizam se ne predstavlja kao nešto što se odnosi samo na težak položaja žena u arapskom svijetu, već kao poluga koja je nužno potrebna i koju treba ojačati ne bi li pridonijela boljem razumijevanju novih oblika klasnih borbi u cijelom svijetu. Namjera je i izbjeći uobičajene zamke politika identiteta i s njima povezanu pacifikaciju i depolitizaciju.

U radovima izloženima u CIC-u u Kairu prepleće se nekoliko linija koje pokazuju rascjep između reprezentacije i interpretacije povijesnih i aktualnih tendencija. Medijskom reprezentacijom ukazuje se na različite oblike suvremenog kolonijalizma i imperijalizma te na ulogu nasilja (Sanja Iveković, Rajkamal Kahlon), revidiraju se povijesne naracije s ciljem preoblikovanja klasnih, rodnih i političkih odnosa (Maryam Jafri, Rosalind Nashashibi), nudi se pogled na kontradikcije i mogućnosti srednje klase u raznim trenucima povijesti (Jumana Manna, Kayfa ta i Haytham El-Wardany, Edgar Morin i Jean Rouch), slijedi se ritam kontrakcija revolucija i kontrarevolucija (Kianoush Ayari, Iman Issa, Marta Popivoda) te daje nacrt uloge umjetnosti i pojedinca u kolektivnim borbama (Basma Al Sharif, Simone Fattal, Cecilia Vicuña).

Nakon Zagreba (Galerija Nova), Antwerpena (M HKA) i Kaira (CIC), Meeting Points 7 će se održati u Hong Kongu (u suradnji s galerijom Para Site, otvorenje 28.2.), Bejrutu (u suradnji s Beirut Arts Center, otvorenje 1.4.), Beču (u suradnji s Wiener Festwochen, otvorenje 9.5.) i Moskvi (u suradnji s V–A–C Foundation i Institutom za afričke studije). 

Izvor: WHW / Foto: Rosalind Nashashibi, Carlo's Vision, 2011.

 

Objavio/la tomislav [at] kulturpunkt.hr 05.02.2014