Poruka | kulturpunkt

Najave Izložba

<

Poruka

Nika Radić koristi vlastitu recepciju kao konstitutivni dio rada, a počinje postavljanjem u galerijskom prostoru apstrakne, arhitektonske instalacije bliske ranim radovima autorice.

13.09.2013 - 25.09.2013 , Pula - MMC Luka

Izložba Poruka Nike Radić u pulskom MMC Luka bit će otvorena u petak, 13. rujna, u 20 sati

"Apstraktna konstrukcija na tragu modernističke paradigme čini središte interesa oko kojeg se formiraju umjetnička istraživanja i predstavlja mjesto otvoreno za različite interpretacije, autorefleksivno se odnoseći prema kontekstima iz kojih je umjetničko djelo proizašlo. 

Samostalna izložba Nike Radić Poruka dio je novog višegodišnjeg projekta autorice, a izložba u Galeriji Anex Multimedijalnog centra Luka druga je iteracija projekta inauguriranog krajem kolovoza u Berlinu. 

U trogodišnjem projektu Poruka, koji se planira realizirati kao serija izložbi, te knjiga i film koji dokumentiraju razvoj umjetničkog djela i transformacije umjetničkog procesa, središnji je interes usmjeren upravo na transformacije umjetničkog djela i situacije koje se izmjenjuju uz participaciju i interpretaciju sudionika (pozvanih umjetnika i stručnjaka iz područja suvremene umjetnosti). 

Komunikaciju, interpretaciju, razmjenu, dijalog i recepciju, Nika Radić ističe kao važne elemente svog rada, a nestalan, promjenjiv i fluidan suodnos promatrača i djela jedna je od njezinih dominantnih umjetničkih preokupacija. 

Uz novonastalu instalaciju – konstrukciju, izložba se formira uključivanjem nekoliko recentnih radova Nike Radić (video radova, projekcija, crteža) spajajući radove koji (naizgled) možda i nemaju zajedničke veze, a izlaganjem se dovode u nove odnose", napisala je o izložbi Branka Benčić.

Izložba ostaje otvorena do 25. rujna.

Objavio/la matija [at] kulturpunkt.hr 11.09.2013