Potpora časopisima | kulturpunkt

Vijesti Mediji

<

Potpora časopisima

Vijeće FFZG državnom vrhu uputilo je prosvjedno pismo zbog netransparentne raspodjele proračunskih sredstava za znanstvene časopise te zbog diskriminacije humanističkih časopisa.

Vijeće Filozofskog fakulteta razmatralo je na sjednici 17. srpnja prijedlog raspodjele financijskih sredstava za znastvene časopise u 2012. godini koji je novo Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta donijelo 11. srpnja. Vijeće se u fomi prosvjeda obraća najodgovornijim osobama i tijelima u državi jer smatra da je problem raspodjele proračunskih sredstava za znastvene časopise u 2012. godini u dva aspekta izašao iz okvira i postao državnim problemom te da je utoliko nužna intervencija s najviše razine državne vlasti. 

Prvi aspekt kojeg Vijeće ističe kao problematičnog je model arbitrarne raspodjele. "Sredstva proračunske potpore za izdavanje znanstvenih časopisa raspodjeljuju se tijekom više desetljeća u modelu koji teži što većoj egzaktnosti, povjerljivosti i transparentnosti, a zasniva se na jednostavnoj formuli da se iznos dodijeljenih sredstava određuje umnoškom faktora vrsnoće i faktora opsega časopisa koji se za svaki časopis egzaktno utvrđuju prema jedinstvenim kriterijima. Taj model bio je pravedan za časopise koji su zadovoljili uvjete vrsnoće, a također je na pravedan način uravnotežio odnose u financiranju časopisa po znanstvenim područjima.

Ove godine u raspodjeli proračunskih sredstava kao revolucionarna novost uveden je arbitrarni model prema kojem članovi Povjerenstva prema vlastitom nahođenju procjenjuju potrebe pojedinih časopisa i prema takvoj procjeni određuju visinu sredstava koja se časopisu dodjeljuju. Taj proizvoljni, neprovjerljivi i netransparentan način raspodjele sredstava doveo je u pitanje civilizacijska dostignuća u tom segmentu vođenja znanstvene politike, otvorio je mogućnosti koruptivnog postupanja, časopise je doveo na neravnopravan položaj te je drastično narušio ravnotežu među znanstvenim područjima.

Iz činjenice pak da je Povjerenstvo za izdavačku djelatnost od proračunom predviđenih 10,5 milijuna kuna za sufinanciranje znanstvenih časopisa u 2012. godini sistemom slobodne procjene potreba raspodijelio tek iznos od 9 milijuna kuna, može se zaključiti da Povjerenstvo smatra kako je taj iznos sasvim dovoljan za proračunsko sufinanciranje znanstvenih časopisa u Hrvatskoj. Na sve devijacije u pripremi i provođenju natječaja za sufinanciranje časopisa u 2012. redovito je i argumentirano upozoravala Koordinacija Zajednice urednika znanstvenih časopisa svojim dopisima MZOS-u, što je nažalost ostalo bez ikakva učinka" - stoji u prosvjednom pismu.

Drugi aspekt na kojeg upozoravaju je diskriminacija časopisa u području humanističkih znanosti za koju Vijeće ističe da je jedan od najpogubnijih posljedica uvođenja arbitrarnog modela. U tom području, istaknuto je u pismu, došlo je do do drastičnog smanjenja potpore u odnosu prema drugim područjima. 

"Tako sada prosječna potpora pojedinom časopisu u području humanističkih znanosti iznosi 35 000 kuna, dok se u drugim znanstvenim područjima kreće u rasponu od 50 000 kuna za tehničke znanosti do gotovo 90 000 kuna za biotehničke znanosti. Potpora znanstvenim časopisima osobito je presudna za područje humanističkih znanosti. I prije, kada su dobivale oko 23% udjela u raspodjeli, budući da su humanistički časopisi predstavljali oko 29% časopisa, bila je niža nego u drugim područjima. A sada je drastično pala na 15,5%. Usto je najveći broj časopisa kojima se sada uskraćuje potpora (čak 23) iz humanističkog područja. To može dovesti do urušavanja znanstvenoga rada i zaustavljanja izbora u znastvena zvanja na humanističkome području" – ističe Vijeće Filozofskog fakulteta u svom pismu.

Izvor: Vijeće FFZG

 
Objavio/la nikolina [at] kulturpunkt.hr 19.07.2012