Povezivanje teorije i prakse | kulturpunkt

Vijesti Arhitektura i urbanizam

<

Povezivanje teorije i prakse

ENCATC je pokrenuo e-časopis kojemu je cilj potaknuti debatu na teme iz područja kulturnog menadžmenta i kulturne politike među znanstvenicima, kreatorima politika i kulturnim menadžerima.

Časopis u izdanju European Network on Cultural Management and Cultural Policy Education bazira se na multidisciplinarnoj perspektivi i ciljevima za povezivanje teorije i prakse u području kulturnog sektora. Primljeni članci odnose se na različita polja: kulturu i kreativnost, kulturni menadžment, kulturne politike, marketing, lokalni razvoj, poduzetništvo i obrazovanje primijenjeno na sektor kulture. Ova nova publikacija također nastoji postati platforma za multidisciplinarnu debatu i nove perspektive među znanstvenicima.

Sadržaj obuhvaća sedam članaka, po izboru međunarodnog savjetničkog vijeća kojeg čini do 19 etabliranih znanstvenika i stručnjaka iz deset zemalja, a online časopis odgovara sve većoj potrebi usklađivanja obrazovanja u kulturnom menadžmentu i kulturnoj politici s istraživanjima koja se provode. Svakako će doprinijeti poboljšanju znanja i sposobnosti za oblikovanje naprednih kulturnih politika i sustava kulturnog menadžmenta na europskoj razini i šire.

Kako bi nastavio s ovim ciljevima, stvarajući još snažniju sinergiju između obrazovanja i istraživanja, ENCATC od 2010. godine također organizira godišnje Istraživačke sesije, na kojima svoje istraživačke radove predstavljaju i članovi Mreže i oni koji to nisu. Iduća Istraživačka sesija održava se u sklopu ENCATC-ove godišnje konferencije, koja se organizira u Londonu, od 12. do 14. rujna 2012.

Namjera je da ENCATC online časopis bude godišnja publikacija. Međutim, ovisno o temi, može se razmatrati i o dodatnom broju. Od 2012. godine časopis će biti tiskan u vrijeme održavanja ENCATC godišnje konferencije. ENCATC Online Journal of Cultural Management and Policy nastojat će pridonijeti poboljšanju znanja i sposobnosti u oblikovanju naprednih kulturnih politika i sustava kulturnog menadžmenta. 

Online Journal of Cultural Management and Policy dostupan je besplatno i može se preuzeti ovdje

Izvor: Culturenet

 

Objavio/la vatroslav [at] kulturpunkt.hr 11.01.2012