Povijest omladinskih radnih akcija | kulturpunkt

Najave Izložba

<

Povijest omladinskih radnih akcija

Izložba i katalog Omladinske radne akcije - dizajn ideologije daju uvid u način predstavljanja i promidžbe radnih akcija posredstvom vizualnih medija.

29.03.2017 - 11.04.2017 , Zagreb - Kulturno-informativni centar

U srijedu, 29. ožujka 2017. u 20 sati u Kultuno informativnom centru otvorenje je izložbe Omladinske radne akcije - dizajn ideologije. 

Povijest omladinskih radnih akcija obično se dijeli u 6 faza: Radne akcije za trajanja Drugog svjetskog rata, velike poslijeratne radne akcije: 1946 - 1951., lokalne radne akcije: 1952 - 1957., slijedi period oživljavanja velikih radnih akcija: 1958 - 1964., zatim se ponovo intenziviraju lokalne radne akcije: 1965 - 1967. do vremena reafirmacija dobrovoljnog omladinskog rada, i od 1968. do kraja njihovog trajanja.

Izložba i katalog daju uvid u način predstavljanja i promidžbe radnih akcija posredstvom vizualnih medija. Od početne agitacije zasnovane na tiskanim i šapirografiranim materijalima, dugovječnost radnih akcija rezultirala je bogatom i šarolikom produkcijom oblikovanja grafičkih mapa, plakata, letaka, brigadnih novina, razglednica, knjižica, iskaznica, priznanja, diploma, prigodnih poštanskih maraka, stručnih publikacija... Za omladinske radne akcije skladana su djela ozbiljne i popularne glazbe, dizajnirane omotnice singl i LP izdanja. Snimani su filmovi: edukacijski, dokumentarni, igrani za koje su oblikovani plakati. Za akcije koje su trajale više godina zaredom gradila su se i opremala cijela naselja, proizvodila se odjeća i obuća. Pored grafičkih dizajnera i likovni umjetnici bili su angažirani i stvarali su na terenu - u brigadama. Brojni umjetnici i dizajneri su stvarali, tiskare i tvornice proizvodile.

Na izložbi će biti prikazan izbor materijala posuđen od 30-ak institucija i privatnih kolekcionara: plakati, knjige, novine, monografska izdanja, fotografije, grafičke mape, odjeća, značke i medalje, iskaznice, mape vizualnih identiteta. Bit će izloženi radovi brojnih autora: od grafičkih rješenja Marijana Detonija, Zvonimira Agbabe, Ivana Picelja, Mladena Galića, Branka Gavrića, Likovnog studija, preko fotografija Milana Pavića i Borisa Cvjetanovića do djela Pive Karamatijevića i Franje Mraza.

Autori koncepcije, postava i kataloga izložbe: Sanja Bachrach Krištofić, Mario Krištofić / Autori tekstova: Sanja Bachrach Krištofić, Mario Krištofić, Andreja Der Hazarijan Vukić, Bojan Krištofić, Reana Senjković / Suradnica: Petra Husain

Objavio/la martina [at] kulturpunkt.hr 24.03.2017