Poziv za iskaz interesa | kulturpunkt

Vijesti Civilno društvo

<

Poziv za iskaz interesa

Mreža udruga KAoperativa uputila je javni poziv za prijavu programa za ovogodišnju sezonu na Maloj sceni Hrvatskog doma u Karlovcu.

Pripremila: Martina Domladovac
  • A
  • +
  • -

Mreža udruga KAoperativa uputila je javni poziv za prijavu programa za ovogodišnju sezonu na Maloj sceni Hrvatskog doma u Karlovcu. Programe koji uključuju koncerte i druga audio vizualna i glazbeno scenska događanja (partije, plesne i kazališne predstave), izložbe, edukacijske i javne društveno-kulturne aktivnosti (tribine, radionice, projekcije, debate, društvena okupljanja) mogu prijaviti udruge u kulturi, udruge mladih i za mlade te sve ostale zainteresirane udruge, društva, inicijative i pojedinci.

KAoperativa 8. travnja preuzela je upravljanje prostorom Male scene Hrvatskog doma, za koje se na natječaju grada Karlovca prijavila s udrugama Poluga i Studio 8 kao najvećim korisnicima. Mreža još uključuje organizacije Kinoklub Karlovac, Polku, Carpe Diem i Ka Matrix. Natječaj je raspisan s ciljem osiguravanja prostora za razvitak i rad nezavisne kulturne i društvene scene i kulture mladih i za mlade u Karlovcu, te pružanja podrške provođenju kulturnih djelatnosti. Na potpisivanju ugovora Domagoj Šavar iz KAoperative najavio je kako će se ubrzo raspisati poziv za iskaz interesa organizacijama koje bi koristile Malu scenu, te da će polako razvijati programe za mlade kroz cijeli tjedan.

Mreža karlovačkih udruga u nezavisnoj kulturi KAoperativa pokrenuta je 2012. godine s ciljem okupljanja udruga, inicijativa i pojedinaca te uspostavljanja platforme koja će zagovarati bolju poziciju nezavisne kulturne scene u gradu, počevši od uvjeta i mjesta za rad, financiranja do vidljivosti i razvoja publike. Organizacije uključene u mrežu KAoperativa žele aktivno sudjelovati u kreiranju gradske kulturne politike, u prvom planu kako bi potaknuli otvaranje i uređenje prostora za aktivnosti nezavisne kulture. Prema istraživanju mreže za potrebama u nezavisnoj kulturi upravo je Hrvatski dom detektiran kao centralna lokacija za razvijanje kulture i društvenosti u Karlovcu. 

Poziv za iskaz interesa odnosi se na korištenje prostora Male scene Hrvatskog doma i pripadajućih prostorija počevši od 15. svibnja pa do kraja 2016. godine. Sukladno iskazu interesa KAoperativa će vršiti raspoređivanje korisnika i aktivnosti na maloj sceni s obzirom na postojeće i planirane programe. Potrebno je naglasiti da će se programi moći prijavljivati i nakon završetka javnog poziva i to isključivo putem obrasca za prijavu događanja. Rok za prijave je 6. svibnja 2016. godine, a programe je moguće prijaviti putem on-line obrasca koji se nalazi na linku.

Objavio/la martina [at] kulturpunkt.hr 03.05.2016

VEZANE VIJESTI

Prostor za razvitak nezavisne kulturne i društvene scene

Piše: Martina Domladovac

Mreža udruga KAoperativa preuzela je upravljanje prostorom Male scene Hrvatskog doma u Karlovcu.

Kultura kao pokretač promjena

Pripremila: Matija Mrakovčić
Mreža udruga KAoperativa provodi istraživanje o potrebama i interesu građana za uređenje, upravljanje i programsko vođenje društvenog centra Hrvatski dom i Starog grada Dubovca.

Potrebe treba stvoriti, a društvenost proizvesti

Piše: Matija Mrakovčić
Društvene potrebe koje bi Hrvatski dom kao budući socio-kulturni centar morao obuhvatiti, u fokus razgovora moraju postaviti oni koji dijalog iniciraju - organizacije civilnoga društva.