PPP Zaklade kultura nova | kulturpunkt

Vijesti Kulturne politike

<

PPP Zaklade kultura nova

Zaklada "Kultura nova" objavila je javne pozive na predlaganje projekata i programa te javni poziv na iskaz interesa za suradnju sa Zakladom u okviru Pilot programa podrške.

  • A
  • +
  • -

Zaklada "Kultura nova" objavila je 21. rujna 2012. na svojim mrežnim stranicama javne pozive na predlaganje projekata i programa te javni poziv na iskaz interesa za suradnju sa Zakladom u okviru Pilot programa podrške za organizacije civilnog društva (udruge građana i umjetničke organizacije) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti. Pilot program namijenjen je projektima / programima koji će se provoditi u 2013. Rok za prijavu je: 22. listopad 2012.  

U nastojanju da se javni pozivi u okviru Pilot programa podrške što kvalitetnije prezentiraju javnosti i organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti, Zaklada organizira predstavljanje Pilot programa u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku, a prezentacije će se održati u Zagrebu u srijedu, 26. rujna od 10 do 12h (Tribine Grada Zagreba, Kaptol 27), u Rijeci u četvrtak, 27. rujna od 18h do 20h (Gradska Vijećnica, Korzo 16), u Splitu u petak, 28. rujna od 17h do 18.45h (Kinoteka Zlatna vrata, Pučko Otvoreno Učilište Split, Dioklecijanova 7), te u Osijeku u utorak, 2. listopada od 12h do 14h (Muzej Slavonije Osijek, Trg Sv. Trojstva 2, Glavna straža). Pilot program podrške predstavit će Dea Vidović, upraviteljica Zaklade. 

Indikativni proračun Pilot programa iznosi 2.100.000 kn za programe i projekte koji se realiziraju u 2013. godini. Pilot program podrške osmišljen je s ciljem pružanja financijske podrške organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti, a aktivnosti koje će biti podržane pripadaju trima glavnim programskim područjima: 

1. Razvoj pojedinih djelatnosti organizacije
(60.000 kn – 100.000 kn) 
Podrška za Razvoj pojedinih djelatnosti organizacija može se tražiti u jednoj od dviju sljedećih kategorija: 
a) produkcija, promocija, medijacija i/ili distribucija radova domaćih umjetnika u svim disciplinama suvremene umjetnosti;  
b) upravljanje javnim prostorima (npr. galerije, klubovi, centri i sl.) za suvremenu kulturu i umjetnost.  

2. Razvoj umjetničkih ideja, partnerskih projekata ili festivala / manifestacija (5.000 kn – 15.000 kn) 
Podrška za Razvoj umjetničkih ideja, partnerskih projekata ili festivala / manifestacija može se tražiti u tri sljedeće kategorije: 
a) umjetničko istraživanje u svrhu produkcije umjetničkog rada (samostalno ili u suradnji s drugim umjetnicima i umjetničkim skupinama);
b) razrada ideje i priprema međunarodnih suradničkih projekata (razvoj partnerstava s organizacijama iz inozemstva);
c) putovanje radi selekcije međunarodnog programa za domaće festivale i manifestacije. 

3. Razvoj suradničkih platformi
Podrška za Razvoj suradničkih platformi može se tražiti u jednoj od dviju sljedećih kategorija: 
a) programska platforma na nacionalnoj razini (60.000,00 kn – 120.000,00 kn); 
b) zagovaračka platforma na lokalnoj razini (50.000,00 kn – 90.000,00 kn).

Opći uvjeti, pravila, kriteriji i upute za podnošenje prijava za svako programsko područje definirani su u Vodiču za prijavu objavljenom na mrežnim stranicama Zaklade, gdje je dostupna i cjelokupna dokumentacija Pilot programa podrške, uključujući i obrasce za prijavu (Opisni obrasci, Obrasci proračuna, Dodatni obrasci) za svako pojedino programsko područje. 

Izvor: Zaklada 'Kultura nova'

Objavio/la antonija [at] kulturpunkt.hr 21.09.2012