Praktičar_ka socijalnih inovacija | kulturpunkt

Natječaji Edukacija

<

Praktičar_ka socijalnih inovacija

Online edukacija socijalnih inovacija Inicijative mladih za ljudska namijenjena je mladima koji završavaju studij ili su nedavno diplomirali.

ROK: 24.01.2022
  • A
  • +
  • -

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) poziva na prijave za neformalni obrazovni program Praktičar_ka socijalnih inovacija. Program je namijenjen mladima između 21 i 30 godina koji su na završnim godinama studija ili su nedavno diplomirali, a trenutno nisu zaposleni u struci. Cilj ove edukacije je ponuditi osnovna znanja, vještine i stavove koji će humanistima i društvenjacima omogućiti da dizajniraju, razviju i implementiraju vlastite socijalne inovacije. Program je uspješno izveden u proljeće i jesen 2021. godine, a ovo je Poziv za treću generaciju praktičara i praktičarki.

Sudjelovanje je besplatno, a sastoji se od 150 sati edukacije koja uključuje teorijska predavanja, individualni i praktični rad u grupama (60 sati – predavanja i praktične vježbe; 90 sati – individualni i grupni zadaci). Kako bi se omogućilo sudjelovanje mladih iz cijele Hrvatske, kao i mladih koji imaju poteškoće u kretanju te radi poštivanja aktualnih epidemioloških mjera, program će se izvoditi online putem platforme Zoom i drugih digitalnih alata, uz mogućnost susreta uživo ako za to bude mogućnosti. Program započinje 27. siječnja i završava 14. travnja 2022. godine.

Teorijska predavanja odvijaju se utorkom i četvrtkom od 9:30 do 13:30h, uz neke tjedne bez predavanja, namijenjene grupnom radu. U dogovoru s grupom, moguće je organizirati dodatne termine za konzultacije. Predavanja izvode iskusne predavačice iz Inicijative mladih za ljudska prava u suradnji s vanjskim predavačima koji su uspješni stručnjaci za design thinking, komunikaciju, zagovaranje i druge teme te dolaze iz privatnog sektora i civilnog društva. Imena svih predavača_ica bit će objavljena uskoro.

Sudionici_e će imati priliku uz mentorsku podršku usvojiti teorijska znanja i razviti prototip/rješenje, odnosno socijalnu inovaciju koja odgovara na goruće društvene probleme.

Usavršiti postojeće i usvojiti nove metoda rada, pristupa problemima, vještine i znanja u području definiranja problema, istraživanja potreba, socijalnih inovacija, design thinkinga, oblikovanja projekta, izrade poslovnog plana itd.

Više informacija o prijavama i programu dostupno je ovdje.

Rok za prijavu je 24. siječanj.

Objavio/la hana [at] kulturpunkt.hr 13.01.2022