Predavanje Gala Kirna | kulturpunkt

Najave Predavanje

<

Predavanje Gala Kirna

Tema predavanja Gala Kirna je: Između modernističke estetike i revolucionarne politike, ili što nam raspad jugoslavenskih spomenika revoluciji (još uvijek) danas može reći?

09.10.2012 - 10.10.2012 , Zagreb - Galerija Nova
  • A
  • +
  • -

Predavanje Gala Kirna kreće od paradoksa inherentnog takozvanim spomenicima revoluciji a potom će se pozabaviti formulacijom nekoliko teza o temporalnosti socijalistički modernističkih memorijalnih radova. Kirn se zanima paralaktičkim kretanjem spomenika između modernističkog esteticizma (koji ambivalentno nastavlja, ali se i distancira od službene kulturne politike socijalističke Jugoslavije) i pitanja revolucionarne politike, koja je preživjela unutar projekta Jugoslavije. Analizirat će nekoliko oglednih primjera (Kozara, Petrova Gora), a na kraju će se posvetiti pitanju različitih reakcionarnih bavljenja antifašističkim sjećanjem postjugoslavenskog konteksta.

Gal Kirn je nekadašnji istraživač Instituta za kulturna istraživanja (ICI) u Berlinu. Trenutno radi pri Istraživačkom centru Slovenske akademije umjetnosti i znanosti u Ljubljani i čeka na obranu dizertacije na temu Louisa Althussera i povijesti uspona i raspada revolucionarne Jugoslavije. Bio je istraživač na Jan van Eyck akademiji u Maastrichtu (2008 - 2010), gdje je organizirao niz internacionalnih konferencija o Jugoslaviji i samoupravljačkom urbanizmu, jugoslavenskom crnom talasu i Althusseru. U Ljubljani sudjeluje u Delavsko-punkerskoj univerzi, koja postavlja platformu raznih događaja: predavanja, filmskih seminara i čitalačkih grupa. Dopisni je urednik internacionalnog časopisa Historijski materijalizam, su-urednik knjiga Susrećući Althussera (Continuum) i Surfanje crnim talasom

Početak predavanja je u 18 sati.

 
Objavio/la nikolina [at] kulturpunkt.hr 05.10.2012