Prenesi znanje, aktiviraj mlade | kulturpunkt

Natječaji Poziv na sudjelovanje

<

Prenesi znanje, aktiviraj mlade

Program omogućuje financijsku i mentorsku potporu za razvijanje 80-satnog programa namijenjenog mladima do 30 godina koji žele steći iskustvo rada u organizacijama civilnog društva.

ROK: 28.02.2020

Inicijativa mladih za ljudska prava poziva sve organizacije civilnog društva, zaklade i organizacije u području društvenog poduzetništva da se prijave na program "Prakse u civilnom društvu".

Program "Prakse u civilnom društvu" će organizacijama omogućiti financijsku i mentorsku potporu u razvijanju 80-satnog programa namijenjenog mladima do 30 godina koji žele steći iskustvo rada u organizacijama civilnog društva (dalje: OCD) i saznati više o specifičnim tematskim područjima kao i tipovima posla koje mogu raditi u udrugama.

Ovaj program Inicijativa mladih je razvila na temelju rezultata istraživanja provedenog u 85 OCD-a u Bugarskoj, Hrvatskoj i Sloveniji. Istraživanje je pokazalo da udruge imaju nedovoljan broj zaposlenih osoba u usporedbi s opsegom posla, kao i da postoji potreba za stvaranjem novih radnih mjesta i zapošljavanjem novih ljudi s ciljem kvalitetnog ispunjavanja projektnih zadataka i doprinosu misiji organizacije. 

U skladu s time, glavni cilj programa su:

- osnažiti buduće radnike formalnim i neformalnim znanjima i vještinama potrebnim za rad u OCD

- dati priliku mladima bez radnog iskustva za stjecanje korisnog i konkretnog znanja i vještina za različite pozicije unutar OCD-ova

Ovaj inovativni program istovremeno adresira problem visoke nezaposlenosti mladih i nisku razinu zaposlenosti u OCD-u pri čemu posebnu pažnju daje rješenju problema velikih gubitaka ljudskih potencijala i propuštenih prilika za značajne doprinose društvenim promjenama. Program "Prakse u civilnom društvu" će polaznicima omogućiti da uče prateći mentora kao i da evaluiraju vlastiti napredak kroz praksu.

Sukladno mogućnostima i tipu organizacija u kojima će mladi dobiti priliku za stjecanje iskustva, budućim praktikantima nude se opcije za učenje i razvoj vještina u području projektnog menadžmenta, vođenja ureda, financija i projektne administracije, komunikacije i PR-a, zagovaranja javnih politika i provođenja treninga, edukacija i radionica.

Budući mentori i mentorice mogu se do 28. veljače prijaviti ispunjavanjem prijavnog obrasca na ovoj adresi.

Više informacija o zaduženjima mentora može se pronaći na stranicama Inicijative mladih za ljudska prava.

Objavio/la ivana [at] kulturpunkt.hr 08.02.2020