Prepreke i izazovi razvoja civilnoga društva | kulturpunkt

Najave Tribina

<

Prepreke i izazovi razvoja civilnoga društva

U svrhu izrade nove Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, vladin Ured za udruge u Rijeci, Splitu, Osijeku i Zagrebu organizira javne rasprave.

04.04.2016 - 28.04.2016

FOTO: Inicijativa građana Pule

  • A
  • +
  • -

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske tijekom 2016. godine pokreće pripremu izrade Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva za naredno razdoblje. 

Želeći uključiti što veći broj dionika u pripremu nove Nacionalne strategije, odnosno u definiranje prioriteta za provedbu u narednom razdoblju, Ured za udruge će tijekom travnja organizirati javne rasprave u 4 najveća grada u Hrvatskoj: Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu.

Cilj je javnim raspravama dobiti povratnu informaciju organizacija civilnoga društva o preprekama i izazovima razvoja civilnoga društva u novom četverogodišnjem razdoblju, uz osvrt na provedbu aktualne Nacionalne strategije.

Javne rasprave predstavljaju početak procesa izrade nove Nacionalne strategije koji će se nastaviti dodatnim, tematskim raspravama tijekom 2016. godine. Proces će biti okončan internetskim savjetovanjem o njenom nacrtu te, konačno, usvajanjem Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva u razdoblju od 2017. do 2021. godine u 2017. godini.

Građani su pozivani prisustvovati javnoj raspravi u najbližem gradu te doprinjeti procesu izrade Nacionalne strategije svojim sugestijama i komentarima.

Javne rasprave organiziramo prema sljedećem rasporedu:  

4. travnja – Rijeka, Gradska vijećnica, s početkom u 11 sati

13. travnja – Split, Gradska knjižnica, s početkom u 10 sati

18. travnja – Osijek, dvorana Gradska četvrt Gornji Grad, s početkom u 13 sati

28. travnja – Zagreb, Tribine grada Zagreba, s početkom u 10 sati

Zbog ograničenog broja sudionika, potrebno je potvrditi svoje sudjelovanje na javnim raspravama najkasnije 3 dana prije održavanja pojedine rasprave, putem obrasca dostupnog na linku

Potvrdu da je Vaša prijava prihvaćena dobit ćete najkasnije jedan dan uoči održavanja rasprave na koju ste se prijavili.

Objavio/la martina [at] kulturpunkt.hr 29.03.2016