Prijem novih članova/ica | kulturpunkt

Natječaji Ostali

<

Prijem novih članova/ica

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnih raspisuje natječaj za prijem novih članova/ica.

ROK: 28.06.2019

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik, strukovna nacionalna udruga likovnih i multimedijalnih umjetnika sa sjedištem u Dubrovniku, raspisuje Natječaj za prijem novih članova. Temeljem članka 13. Statuta HDLUDU o prijemu u članstvo, redovitim članom može postati svaka fizička osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. da je punoljetni hrvatski državljanin/ka ili strani državljanin/ka s prebivalištem u Republici Hrvatskoj;

2. da ima odgovarajuću strukovnu spremu s diplomom jednog od priznatih studija likovnih ili vizualnih umjetničkih visokoškolskih ustanova ili odgovarajuće strukovno obrazovanje u inozemstvu;

3. ako osoba nema odgovarajuću strukovnu spremu uvjet je da aktivno djeluje na području likovnog i multimedijalnog stvaralaštva najmanje pet (5) godina, što dokazuje iscrpnom dokumentacijom (kriteriji za procjenu su: umjetnička kvaliteta likovnog i multimedijalnog stvaralaštva, sudjelovanje na samostalnim, grupnim i žiriranim izložbama) u relevatnim prostorima, dugogodišnje kontinurano likovno i multimedijalno djelovanje

4. da je osoba zainteresirana za djelovanje i na području Dubrovačko-neretvanske županije

Kandidati/kinje su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

- zahtjev za prijem u članstvo

- profesionalni životopis

- dokaz o državljanstvu ili o prebivalištu (preslika domovnice ili dokaz o prebivalištu ili boravištu)

- dokaz o strukovnom obrazovanju (ovjerenu kopiju diplome)

- dokumentaciju o umjetničkom djelovanju / (originali, kopije ili skenovi kataloga samostalnih, žiriranih, skupnih izložbi i projekata u relevantnim prostorima, poveznice na internetu i sl.)

- vizualnu dokumentaciju radova (do 15 stranica)

Komisija za prijem novih članova razmatrat će samo potpune i u roku pristigle prijave. Komisija ima pravo zatražiti na uvid originalne radove. Kotizacija se ne naplaćuje, a godišnja članarina iznosi 200 kn. Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni putem maila ili poštom do 15.7.2019. Dodatna pitanja mogu se uputiti na mail adresu.

Materijali se dostavljaju isključivo u fizičkom obliku, složeni u porfolio formata A4. Vizualna i ostala dokumentacija u digitalnom obliku (CD ili DVD) treba biti priložena u portofoliu. Adresa za dostavu materijala je: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik, POSTE RESTANTE, P.u. Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik

Rok za prijavu je 28.6.2019. 

Objavio/la hana [at] kulturpunkt.hr 17.06.2019